Norsk atomberedskap trekkes fram som forbilde

Dette kan ødelegges av et forslag fra Helsedirektoratet, advarer Strålevernet.

Statens strålevern advarer mot svekket atomberedskap om de skal få samme beredskapsledelse som Helsedirektoratet. På bildet ser vi Ifes reaktor på Kjeller.
Statens strålevern advarer mot svekket atomberedskap om de skal få samme beredskapsledelse som Helsedirektoratet. På bildet ser vi Ifes reaktor på Kjeller. Bilde: Scanpix
Øyvind LieØyvind LieJournalist
6. apr. 2016 - 14:35

Helsedirektoratet har foreslått at beredskapsenhetene i Statens strålevern og Helsedirektoratet skal slås sammen under en felles ledelse. Dette er en del av den såkalte integrerte beredskapsmodellen i helseberedskapen.

Dette er Strålevernet svært kritisk til.

I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet advarer de mot at en slik sammenslåing vil føre til «en oppdeling av fagmiljøet innen strålevern, radioaktiv forurensning, atomsikkerhet og atomberedskap som vil føre til både svekket atomberedskap og en dårligere ressursutnyttelse».

– Mangler fagkompetanse

Strålevernet advarer mot at det skal innføres et nytt ledelsesnivå mellom Kriseutvalget for atomberedskaps leder og det nye sekretariatet «uten nødvendig fagkompetanse».

De påpeker at Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har berømmet den norske atomberedskapsmodellen, med blant annet Kriseutvalget for atomberedskap, som et forbilde for andre land.

I Kriseutvalget, som ledes av Strålevernet, sitter folk fra Politidirektoratet, Helsedirektoratet, Forsvaret, DSB, Mattilsynet, Utenriksdepartementet og Kystverket.

IAEA la i en rapport de skrev tidligere i år vekt på at Strålevernets uavhengighet ikke måtte svekkes.

I rapporten anbefalte de helt konkret at staten sikrer Strålevernet en «effektiv uavhengighet» fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Terrorvirksomhet

Norsk atomberedskap er tverrsektoriell, og atomhendelser vil ifølge Strålevernet normalt ikke kreve en akutt massemobilisering av helsetjenestene. 

Strålevernet påpeker også at de har konkrete beredskapsoppgaver for Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet. 

En alvorlig atomhendelse er et fremtredende scenario i Nasjonalt risikobilde, påpeker Strålevernet, og minner om at man i det siste har sett en stadig tydeligere fare for bruk av kjernefysisk materiale til terrorvirksomhet.

– Feil ressursutnyttelse

I et møte mellom Kriseutvalget for atomberedskap og utvalgets rådgivere 15. mars orienterte Helsedirektoratet om utredningens forslag.

Ifølge Strålevernet skal Kriseutvalgets medlemmer ha ment at flere av forslagene «ga grunn til å frykte en svekkelse av atomberedskapen og mindre operativ krisehåndteringsevne».

Strålevernet påpeker videre at det vil være feil ressursutnyttelse å la deres beredskapsenhet inngå i et sekretariat for et framtidig Kriseutvalg for biologiske hendelser eller et sektorutvalg innenfor helsesektoren.

«Strålevernets beredskapsoppgaver hviler på atomsikkerhets- og strålevernfaglig kompetanse, og dette er ikke relevant kompetanse for disse utvalgene», skriver de i brevet, som er signert Strålevernets direktør Ole Harbitz.

– Selvstendige etater

På spørsmål om Helse- og omsorgsdepartementet vil ta hensyn til kritikken og gi Strålevernet den friheten de ber om, svarer departementets kommunikasjonsavdelig følgende, på epost:

«Helse- og omsorgsdepartementet vil før sommeren ta stilling til en integrert beredskapsmodell for helseforvaltningen. Både Strålevernet og Helsedirektoratet er selvstendige etater og har anledning til å opptre uavhengig av departementet. Slik sett kan begge etatene forvalte faglige oppgaver som tilsier uavhengighet».

Helsedirektoratet ønsker ikke å kommentere saken.

Venstre advarer

I det siste har Teknisk Ukeblad omtalt Strålevernets frykt for at det lekker radioaktivitet ut i grunnen hos Ife på Kjeller i Akershus, og at Strålevernet er kritiske til Ifes risikovurderinger av arbeidet med historisk brensel.

Venstres Stortingsrepresentant fra Akershus, Abid Raja, deler Strålevernets bekymring, og mener Helsedirektoratets forslag an få fatale konsekvenser.

Han er opptatt av at atomberedskapen og krisehåndteringsevnen ikke svekkes, og mener forslaget om sammenslåing er dårlig.

– Hensikten med forslaget om å slå sammen Strålevernet og Helsedirektoratet er å bedre beredskapen. Men det kommer ikke til å skje. Vi kan ikke bygge ned den norske atomberedskapen for å kunne si at vi har integrerte beredskapsmodeller, når effekten er det motsatte, sier Raja til Teknisk Ukeblad.

– Viktig kompetanse

Han mener det virker unaturlig å gi Strålevernet og Helsedirektoratet en felles ledelse, når mandatet til Strålevernet er så mye bredere.

– Kontakten og samarbeidet med Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet er minst like viktig som det helsefaglige, sier han.

Han mener Strålevernets spisskompetanse er så viktig og sårbar at de bør få beholde den posisjonen de har i dag.

– Det blir enda tydeligere når man ser på anerkjennelsen de har fått fra det Internasjonale atomenergibyrået, sier Raja. 

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.