Norgren blir IMI Precision Engineering

 

Norgren blir IMI Precision Engineering
Norgren blir til IMI Bilde: IMI

Norgren A/S har skiftet navn til IMI Precision Engineering. Norgrens produkter fortsetter under varemerket IMI Norgren. Som et ledd i IMI plc’s strategi som en verdensomspennende virksomhet, skal alle aktiviteter i Norgren-gruppen dvs. virksomhetene Buschjost, FAS, Thompson Valves, Kloehn og IMI Webber, samles under navnet IMI Precision Engineering. IMI Group, som eier IMI Precision Engineering, er en international ingeniørvirksomhet med over 12.000 ansatte.

Les om: Norgren feirer 50 års jubileum i Norge