NYHETER

Norges vakreste veger

Skjarvelandet på Havøysundvegen og Kongevegen over Filefjell er landets vakreste veger.

28. jan. 2015 - 08:44

Rassikringsprosjektet i Finnmark og det rehabiliterte kulturminnet på Filefjell har fått Vakre vegers pris for 2014. Dette er vegdirektørens prestisjetunge hederspris for veger med gode estetiske kvaliteter tilpasset sine omgivelser.

 

 

Omsorgsfull landskapsbehandling

Skjarvelandet er et rassikringsprosjekt på fv. 889 Havøysundvegen. Vegen har status som Nasjonal turistveg - med krav om at skredsikringen skulle ha høy arkitektonisk kvalitet og at landskapskvaliteter og kjøreopplevelse skulle ivaretas.

- Havøysundvegen er et forbilledlig eksempel på hvordan en omsorgsfull og kreativ landskapsbehandling kan møte utfordringene til veger med ekstreme klimautfordringer. Rassikringsanlegget har tilført reiseopplevelsen langs vegen flere kvaliteter. Det utgjør en særegen, skulpturell attraksjon uansett årstid, heter det i juryens begrunnelse.

Juryen mener at Skjarvelandet har overføringsverdi til mange rasutsatte veg- og jernbanestrekninger over hele landet.

Skjarvelandet er flyttet ut på fylling i fjorden istedenfor å gjøre inngrep i den sårbare fjellsiden. Det er bygget tre store fangvoller på til sammen 950 meter og flere lave voller langs vegen. Fangvollene og vegene er knyttet sammen til en helhet som både gir god rassikring og en god kjøreopplevelse.

 

 

Stor nasjonal verdi

Kongevegen over Filefjell – som går mellom Lærdal i Sogn og Vang i Valdres - stod ferdig i 1793 som den første kjørevegen mellom Østlandet og Vestlandet. I flere år har det pågått restaureringsarbeid av den gamle vegen med sine spektakulære bruer og forstøtningsmurer.

- Det systematiske arbeidet med restaurering av Kongevegen er et forbilledlig eksempel på samarbeid mellom flere forvaltningsorganer for å kombinere kulturminnebevaring med tilrettelegging for friluftsliv og næringsutvikling. En vandretur langs Kongevegen vil gi en unik opplevelse kombinert med å få kunnskap om en viktig del av norsk samferdselshistorie. Vegen er et kulturminne med stor nasjonal verdi, heter det i juryens begrunnelse.

Restaureringen har hatt anleggstekniske utfordringer. Sherpaer fra Nepal med spesialkompetanse på bygging av tørrmur har samarbeidet nært med lokale anleggsfolk. Målsettingen for arbeidet med Kongevegen er en sammenhengende turvegforbindelse som

følger det gamle vegfaret fra Vang i Valdres til Lærdalsøyri. Kongevegen har skapt grunnlag for verdiskaping i den lokale reiselivsnæringen.

 

 

Hedrende omtale

Det er i hverdagens transportbehov trafikantene kan bedømme kvaliteten av Vegvesenets arbeid. Ofte oppleves denne kvaliteten som en direkte konsekvens av hvordan de daglige driftsoppgavene utføres. Juryen ga også driftskontrakten for Vestfold øst hedrende omtale som er et fremragende eksempel på hvordan samspillet mellom vegholder og driftsoperatør kan utvikles til stadig bedre resultater over tid.

’Vegdirektørens pris for vakre veger’ – som prisen offisielt heter – er en hederspris for veganlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsen. Det deles ut to priser – en til et nyanlegg og en til et anlegg som fremhever seg når det gjelder drift og vedlikehold. Prisen er innstiftet og deles ut av vegdirektøren.

Vakre vegers pris ble sist delt ut i 2012 da med Bybanen i Bergen og Borgestadalléen i Skien som vinnere.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.