Norges nye olje- og energiminister: Lofot-olje, gasskraft og monstermaster

Norges nye olje- og energiminister: Lofot-olje, gasskraft og monstermaster
IKKE BEKYMRET: Senterpartiets Ola Borten Moe, som er leder av næringskomiteen på Stortinget, mener at vindkraft, økt overføringskapasitet og vannkraft er nok til å redde kraftsituasjonen i Midt-Norge. Bilde: Skaug, Thomas Rasmus

Bellona-leder Frederic Hauge skal spandere kake på sine ansatte i dag for å feire at Terje Riis-Johansen går av som olje- og energiminister.

– Riis-Johansens håndtering av stadige utsettelser av CO2-håndteringsprosjektet på Mongstad har etter vår mening vist at det har vært Statoil, og ikke statsråden som har hatt makten. Han har heller ikke vist noen evne til å stå i mot det mektige byråkratiet i Olje- og energidepartementet, sier Hauge i en melding.

Nå ser han fram til å utfordre SPs Ola Borten Moe, som skal være den nye ministeren i departementet.

– Vi håper på å bli møtt med en mindre fossil innstilling av Borten Moe.

Men i de viktigste kampsakene til Bellona kan Borten Moe vise seg å bli en hard nøtt for miljøbevegelsen. Blant annet har Borten Moe flere ganger uttalt seg positivt til en konsekvensutredning for oljevirksomhet utenfor Lofoten og gasskraftverk uten CO2-rensing.

Lofot-olje, gasskraft og monstermaster

I en kronikk som VG trykket i sommer etterlyste Borten Moe en Lofoten-debatt «basert på kunnskap, ikke bare følelser». Han skrev blant annet at:

– Historien har vist at det er mulig å kombinere miljø og fisk med olje og gass, og en positiv utvikling av hele landet. Vi håper at dette er mulig også i fremtiden.

Og som følge av den anstrengte kraftsituasjonen i hjemtraktene i Midt-Norge har Borten Moe argumentert for økt bruk av gasskraft. I 2006 sa han at regjeringen burde foreslå en konkret løsning for kraftsituasjonen og at det er utenkelig at denne løsningen ikke innebærer gasskraftverk. I det siste har han også flere ganger etterlyst lavere terskel for oppstart av reservekraftverkene på Tjeldbergodden.

Senterpartipolitikeren mente også at motstanden mot den planlagte høyspentlinja i Hardanger var preget av ville overdrivelser.

Positiv opposisjon

FrPs Ketil Solvik-Olsen tror Borten Moe vil synliggjøre energikonfliktene i regjeringen.

– Borten Moe har markert seg som en kritisk røst mot SV. Hans positive holdninger til både gasskraft og vannkraft, samt pragmatisk forhold til Lofoten er viktige skritt bort fra SVs standpunkter. Jeg tror Sp er mer lojal til Sp enn SV. Dette blir spennende, sier han.

Ikke en miljøfiende

Men det er ingen grunn til å tro at Borten Moe vil være mer positiv til oljenæringen enn sin forgjenger. I 2009 uttalte han til Dagbladet at regjeringen burde få Statoil ut av oljesandprosjektet i Canada.

– Vi har et spesielt forhold til Statoil, Telenor og Statkraft. De må nok finne seg i at vi stiller større krav gjennom forutsigbar og grei dialog, og gjennom at Stortinget og regjering sier klart ifra hva vi ønsker oss og hva vi ikke vil ha.

Skiftet av olje- og energiminister kan føre til at vi får en etterlengtet dynamikk i den energipolitiske debatten i Norge. Spørsmålet er om Borten Moe blir kneblet av regjeringens mangel på en helhetlig plan for energipolitikken.

Bellona: Bellona-jubel over Riis-Johansens avgang

Frp: – Oppløftende at Riis-Johansen går av

Les også: Terje Riis-Johansen går av