NYHETER

|Norges lengste kjerneboring ut på anbud

Statens vegvesen har lagt ut tilbudsgrunnlaget for kjerneboring i Romsdalsfjorden, den lengste kjerneboringen noen gang på fastlands-Norge.

Ill. Statens vegvesen
Ill. Statens vegvesen
21. des. 2014 - 11:51

- Boringen er spektakulær, det har så vidt vi vet ikke tidligere blitt gjennomført lengre kjerneboringshull på fastlandet i Norge, opplyser prosjektleder Harald Inge Johnsen. 

 

15 - 16 km lang

Grunnboringen er forundersøkelser for den 15-16 km lange undersjøiske tunnelen mellom Vik og Otrøya i Møre og Romsdal. Tunnelen er en del av ferjefri E39 og skal gi en mer forutsigbar og effektiv kryssing av Romsdalsfjorden sammen med den store hengebrua over Julsundet.

Fristen for å levere inn tilbud er 30.januar 2015, og interesserte entreprenører inviteres til befaring med oppmøte i Molde 14.januar 2015.

 

 

Bruker gruveutstyr

- Vi har store forventninger til disse undersøkelsene som vi tror er både betydelig rimeligere og sikrere enn boring fra skip som blant annet ble foretatt på E39 Rogfastlengre sør på E39 i sommer. Øya Tautra gjør det mulig for oss å kunne ha forhåpninger om å få boret svært lange borehull og dermed få kartlagt hele tunneltraseens lengde.

 

Boreutstyret som skal brukes må være veldig kraftig med avansert styring, og kan bli å finne fra gruveindustrien fra for eksempel Australia, forteller Johnsen.

 

Totalt fire hull

Totalt skal det bores fire hull under Romsdalsfjorden med lengder mellom 1500m og 2200m fra tre ulike boresteder. Det skal bores to hull fra øya Tautra, ett fra Otrøya og ett fra Vike . Tautra vest er et naturreservat og Statens vegvesen har søkt Fylkesmannen i Møre og Romsdal om dispensasjon for å plassere boreriggen her, og er i dialog om kompenserende tiltak for å ivareta fugleinteressene på Tautra.

Det er tidligere gjort seismiske undersøkelser, som har registrert svakhetssoner i fjellet som tunnelen må drives gjennom. I tillegg kan det være mindre soner og sprekker som ikke fanges opp av undersøkelsene. Det pågår også nå magnetiske målinger fra helikopter for å finne ut mer om grunnforholdene og avgrensing for hvordan borehullene ønskes styrt.

 

Skal avdekke svakhetssoner

Formålet med kjerneboringen er å skaffe bedre detaljkunnskap om disse antatte svakhetssonene og mer sikkerhet i å finne fjelloverflaten for endelig beslutning om tunneltrase.

Det skal samtidig tas ut borekjerner slik at eksperter kan granske disse i forbindelse med tunnelarbeidene som etter hvert kommer. Videre skal det gjøres laboratorieforsøk for å bestemme steinkvaliteten. Kvaliteten på steinen avgjør hva slags formål tunnelmassene kan brukes til når byggingen starter.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.