ARBEIDSLIV

Norges fremste innovasjonsmiljøer

Espen Leirset
4. apr. 2006 - 09:00

Energiklynge i Narvik

Klyngen vil bli et nasjonalt ekspertsenter på produksjon av fornybar energi, og nevner vindkraft, vannkraft, tidevannskraft, solenergi og bioenergi i sin satsing. NCE-status vil bidra til å bygge opp nordområdene som energiprovins.Bedrifter og forskningsmiljøer

Selskapene i førersetet er Statkraft, Narvik Energi og Hålogaland Ressursselskap. Disse selskapene satser 4,5 milliarder kroner på fornybare energikilder. Bedriftsklusteret er supplert av et FoU-miljø bestående av Høgskolen i Narvik, Forskningsparken i Narvik og Norut Teknologi.

Kilde: Fred Johansen, Høgskolen i NordlandPetroleumsklynge i Stavanger

Stavanger-regionen har en sterk og komplett næringsklynge innenfor petroleumsrelatert virksomhet med kjernevirksomhet innen brønnteknologi og marine operasjoner. Hensikten med NCE er å få mer samarbeid og innovasjon på tvers av 300 bedrifter som jobber innen petroleumsnæringen.Bedrifter og forskningsmiljøer

Bedriftene som deltar er i hovedsak operatørselskaper innen offshoresektoren og leverandører til disse selskapene. FoU-institusjoner er International Research Institute of Stavanger (Iris), Universitetet i Stavanger og fagskoler. Drøyt 20 selskaper og institusjoner har deltatt i søknaden.

Kilde: Kjetil Alfsnes, Rogaland KunnskapsparkLettmetallklynge på Raufoss

Raufoss har vært ett av prøveprosjektene for NCE, og har mål om å bli et «industriens toppidrettssenter». Raufoss-miljøet er spesialister innen avanserte lettvektsmaterialer og automatisert produksjon. Prosjektet skal bidra til økt FoU-aktivitet innen disse områdene og noen nye områder, som plast og kompositter eller andre metaller og produksjonsmetodikk.Bedrifter og forskningsmiljøer

Hele industriklyngen i og rundt Raufossmiljøet står bak søknaden om NCE Raufoss. Noen av de mest sentrale er Raufoss Technology & Industrial Management, Nammo Raufoss, Hydro Aluminium, Kongsberg Automotive Raufoss, Steertec Raufoss samt en rekke andre bedrifter, og et bedriftsnettverk med 27 SMB-bedrifter. Gjøvik Kunnskapspark, Høgskolen i Gjøvik, NTNU og Sintef er også involvert i prosjektet.

Kilde: Lars Rognås, Gjøvik KunnskapsparkBioteknologiklynge i Hedmark

Prosjektet dreier seg om anvendt bioteknologi i blå-grønn sektor basert på husdyr-, laks- og ørretavl. Det bygges også opp ny kjernekompetanse innen genetikk og bioinformatikk, med stort verdiskapingspotensial i verdikjedene for husdyr, fisk og planter – i fremtiden også farmasi.Bedrifter og forskningsmiljøer

Norsvin, Geno, Aqua Gen, planteforedlingsbedriftene Graminor, Bioforsk og Skogfrøverket. I tillegg deltar Høgskolen i Hedmark. Gruppen av alle parter kalles Bioinn.

Kilde: Hilde Kristin Westgaard, BioinnMatklynge i Rogaland

Målet med NCE Mat er å gi grunnlag for betydelig verdiskaping i mat- og måltidsnæringen. Matklyngens konkurranse- og kompetansekraft skal settes inn i nyskaping i grenselandet mellom industri og gastronomi.Bedrifter og forskningsmiljøer

Noen av bedriftene er Pan Fish, Tine, Marine Harvest, Gilde, Felleskjøpet og Prior. Universitetet i Stavanger og Gastronomisk institutt deltar også. Formell søker er Fagforum for Mat og Drikke.

Kilde: Eivind Hålien, Fagforum for Mat og DrikkeLettmetallklynge på Vestlandet

Prosjektet er knyttet opp til Industrinettverket og «maritim lettmetallklynge». Klyngen representerer Europas sterkeste miljø innenfor anvendelse av aluminium i produkter til petro-maritime næringer.Bedrifter og forskningsmiljøer

Kjernen i klyngen utgjør Fjellstrand, Leirvik MT, Marine Aluminium, Oma Båtbyggeri, Stord Offshore, Hydro Aluminium Profiler, Aker Kværner Stord, Hydro Aluminium R&D. International Research Institute of Stavanger (Iris) samt Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund deltar også.

Kilde: Sylvi Røssland Sørfonn, Industrinettverket.Gen- og biomedisinsk klynge i Oslo

Initiativet heter Oslo Life Science Cluster, og arbeider innen diagnostikk med blant annet genbasert behandling av kreft. Mer samarbeid gir lettere tilgang på kunnskap og informasjon, og et ekspertsenter vil fremme nyskaping, nyutvikling og nyetablering av virksomhet. Som et ekspertsenter vil klyngen og Life Science forøvrig kunne utvikle seg til å bli den raskest voksende og etter hvert største bransje i regionen.Bedrifter og forskningsmiljøer

Noen av deltagerne er AstraZeneca, Axis-Shield, PhotoCure, DiaGenic og CancerCure. I tillegg deltar Sintef, Universitetet i Oslo, Radiumhospitalet, og Universitetet for Miljø og Bioteknologi på Ås.

Kilde: Erling Eriksen, SintefTeknoklynge for olje og gass i Trøndelag

Prosjektet tar utgangspunkt i flere spissteknologier innenfor samlebetegnelsen Integrerte Operasjoner. Dette er en operasjonsform innen olje- og gassnæringen som favner en rekke slike spissteknologier satt i system på en slik måte at samhandling kan foregå i sanntid ved gjennomføring av kompliserte operasjoner og driftsscenario med ekspertpersonell lokalisert på ulike steder.Bedrifter og forskningsmiljøer

Noen av bedriftene er Aker Reinertsen, Statoil Stjørdal, Kongsberg Seatex, Corrocean og Force Technology. I tillegg deltar relevante miljøer ved NTNU og Sintef.

Kilde: Vebjørn T. Haugerud, Næringsforeningen i Trondheim.Maritim klynge på Møre

Klyngen har lengst fartstid som NCE-pilot, og har allerede drevet i to år. Den maritime klyngen på Møre er knyttet til offshore skipsaktivitet, og består av selskaper innen skipsdesign, utstyrsleverandører, skipsbygging, rederi, utdanning, forskning og finans.Bedrifter og forskningsmiljøer

Klyngen består av 170 bedrifter, hvor de viktigste er Rolls-Royce Marine, Ulsteingruppen, Aker Yards, Brunvoll og Farstad Shipping. Klyngen omsetter for cirka 25 milliarder kroner og sysselsetter 13.000 mennesker i regionen. Høgskolen i Molde og Høgskolen i Ålesund er aktive deltakere – likeledes forskningsinstitusjoner som for eksempel Møreforskning.

Kilde: Kjell Moltu-Jacobsen, Ålesund KunnskapsparkVannteknologiklynge i Trøndelag

Avsalting av sjøvann, vannrenseteknologi og fornybar energi er stikkord for gruppen av bedrifter i Trøndelag som kaller seg NCE Water Technology. Målet er å utvikle den eksisterende industrielle vann- og energiklyngen i Trøndelag, og utnytte miljøvennlige energiressurser som kan drive avsaltingsanleggene. Ved å bli mer konkurransedyktig internasjonalt vil et NCE skape en vinn-vinn-situasjon for både de store selskapene, leverandørindustrien og kundene.Bedrifter og forskningsmiljøer

Lokomotivbedriftene er Lyng Gruppen, Aker Kværner Verdal og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk. I tillegg deltar et 30-talls bedrifter i Leksvik, Verdal og Orkanger. NTNU, Sintef, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Sør-Trøndelag er deltagende forskningsmiljøer.

Kilde: Reza Hezari, Leksvik Industriell Vekst.CO2-klynge i Telemark

Prosjektet har som formål å styrke søkerklyngen som et ledende industrielt og teknologisk miljø for industriell CO2-fangst og CO2-håndtering. Klyngen har kompetanse innen utvikling og levering av teknologi og systemer for håndtering av CO2 fra store industrielle kilder fram til sluttbruker.Bedrifter og forskningsmiljøer

Sentrale deltakere er Skagerak Energi, Norcem Brevik, Aker Kværner og Yara Porsgrunn. I tillegg deltar Høgskolen i Telemark, GassTEK og f or skningsinstituttet Tel-Tek.

Kilde: Marit Larsen, Tel-TekInformasjonssikkerhet i Gjøvik

Regionen sier de er nasjonalt ledende innen informasjonssikkerhet, og en NCE-status vil sikre aktørenes internasjonale konkurranseevne. Dette skal gjøres ved å videreføre og intensivere et innovasjons- og kompetansenettverk bestående av bedrifter, forskningsmiljøer og offentlige aktører innenfor området informasjonssikkerhet.Bedrifter og forskningsmiljøer

Av 40 aktører er noen av de mest sentrale Telenor, Thales Norway, Ibas, PricewaterhouseCoopers, Ikon, IBM Norge og Symantec. I tillegg deltar Høgskolen i Gjøvik, Handelshøyskolen BI, Norsk Regnesentral og Forsvaret.

Kilde: Svein E. Pettersen, Gjøvik KunnskapsparkMaritim klynge i Oslo

Den maritime klyngen i Osloregionen sier de er anerkjent som blant de beste i verden. Aktørene ser at det likevel er behov for å organisere deler av klyngevirksomhetene bedre, særlig innen forskning, kompetanseutvikling, innovasjon og internasjonal profilering.Bedrifter og forskningsmiljøer

I. M. Skaugen, Tschudi Shipping Company, Leif Höeg & Co Shipping, Teekay Shipping, Camillo Eitzen og Umoe. Forskningsmiljøer som deltar er UiO, NTNU, Sintef, Marintek, Nutec og BI Shipping.

Kilde: Knut Halvorsen, Oslo TeknopolUndervannsteknologi i Hordaland

En rekke selskaper som er i front i verden på undervannsteknologi tilknyttet offshorenæringen holder til rundt Bergen. Det globale markedet forventer en sterk vekst de nærmeste årene, og ettersom aktiviteten går mot modne felt, større dyp og aktivitet lenger nord, står industrien overfor store teknologiske utfordringer.Bedrifter og forskningsmiljøer

Bedriftene som er involvert er Statoil, Hydro, FMC, Aker Kværner Subsea, Framo, Agr og CCB. Forskningsaktører er Christian Michelsen-instituttet/UiB, Havforskningsinstituttet, Sintef/NTNU og Høgskolen i Bergen.Kilde: Søknad fra EUTTreklynge i Trøndelag

Skognæringen i Trøndelag mener de kvalifiserer til å bli Center of Expertise ved sin omfattende eksport av trevarer til utlandet. Arbeidet er initiert av fylkeskommunene i Trøndelag, og det ble etablert en skog- og treklynge i Trøndelag for et drøyt år siden.Bedrifter og forskningsmiljøer

Norske Skog Skogn, Inn-Tre, Van Severen, Kjelstad sag og høvleri, Støren trelast og Södra Cell er de tyngste bedriftene. Senter for bygdeforskning ved NTNU er involvert i arbeidet.

Kilde: Nils Prestmo, Fylkesmannen i Sør-TrøndelagInstrumenteringsklynge i Trøndelag

Leif Eriksson Nyskaping søker om å bli ekspertsenter for å bygge en arena mellom bedriftene i instrumenteringsklyngen i Trøndelag. Mye av teknologien dreier seg om å detektere, måle, transformere, sende og behandle informasjon. Mange av bedriftene i klyngen har spesialisert seg på sensorsystemer, automasjon og overvåking. Klyngen har hovedtyngde i Trondheim, men bedriftene er spredt over store deler av Trøndelag.

Bedrifter og forskningsmiljøer

Kongsberg Seatex, Kongsberg Maritime, Corrocean, Q-Free, Nordic Semiconductors og Kitron er de mest sentrale bedriftene. Sintef og NTNU er inne som forskningsaktører.

Kilde: Malvin Villabø, Leif Eriksson NyskapingUndervannsledninger i Trøndelag

I forbindelse med programmet Norwegian Centres of Expertise er det etablert en klynge av bedrifter som alle leverer varer og tjenester innenfor undervannsrørledninger og transportsystemer for olje og gass. Alle disse bedriftene er lokalisert i eller i området rundt Trondheim, og har tidligere hatt forskjellige former for samarbeid. Prosjektets formål er gjennom organisert samarbeid å sørge for økt verdiskaping hos den enkelte klyngedeltager og regionen.

Bedrifter og forskningsmiljøer

Reinertsen Engineering vil stå som leder av klyngen. I tillegg deltar blant andre Bredero Shaw, Corrocean, Force Technology og Fugro Oceanor. Forskningsmiljøer som deltar er Sintef/NTNU rørledningsteknologi med Statoil FoU som referansegruppe.

Kilde: Gudmund Vagnildhaug, ReinertsenIKT- og telekomklynge i Agder

IKT- og telekomklyngen i Agder satser på kombinasjonen av teknologi og anvendelser av de nye kommunikasjonsnettverkene. Trådløse nettverk og fastnett smelter sammen i «sømløse» telekom- og datanett. Den storstilte satsingen på opplevelsesindustri og kulturbasert næring i Kristiansand vil være et tyngdepunkt på anvendelsessiden. Miljøet i Grimstad utgjør teknologikjernen i klyngen, mens Arendal satser på helse og IKT.

Bedrifter og forskningsmiljøer

Telenor Agder, Ericsson, Teleca Wireless Solutions, Maritime Communication Partners og Agder Energikonsernet er de viktigste bedriftene. Forskningsmiljøer er Høgskolen i Agder og Arendal Kunnskapspark.

Kilde: Jan Otto Pedersen, Sørlandets TeknologisenterSystem Engineering i Kongsberg

Kongsbergs NCE-søknad er innen Systems Engineering, det vil si spisskompetanse for å kombinere en rekke ulike høyteknologier til avanserte produkter/systemer. I dag leverer klyngen avanserte systemer i krevende bransjer fra subsea til space. Systems Engineering er nyeste høystatus teknologi i USA og SE-spesialister er høyere verdsatt enn IKT-spesialister, ifølge søkerne.Bedrifter og forskningsmiljøer

Deltagere i NCE Kongsberg er de seks største bedriftenei området: Kongsberg Gruppen, Kongsberg Automotive, FMC Kongsberg Subsea, Dresser Rand, Volvo Aero Norge og Esko Graphics. Forskningsmiljøer som deltar er Høgskolen i Buskerud i samarbeid med Stevens Institute of Technology, USA og Teknologisk institutt.

Kilde: Torkil Bjørnson, Kongsberg NæringsparkSilisiumklynge i Orkladal

Fellestrekket for kjernebedriftene i Norsk Silisiumklynge er at de alle er i verdensklassen innenfor sine områder, og har en eksportandel på ca. 90 prosent. De tar utgangspunkt i elektrisk energi samt råstoffene karbon og kvarts. Kjernebedriftene er leverandører til kjemisk prosessindustri, aluminiumsindustri og industrier relatert til sement, solceller, halvledere/elektronikk og teknisk keramikk.

Bedrifter og forskningsmiljøer

Kjernebedriftene er Elkem Thamshavn, Orkla Exolon og Fesil. FoU-institusjoner som NTNU og SINTEF er direkte bidragsytere til klyngen.

Kilde: Odd Halsetrønning, Orkladal BedriftsutviklingEnergi-, miljø- og IKT-klynge i Østfold

Regionen Østfold og Follo har internasjonalt ledende bedrifter og FoU-miljøer innen næringssektorene energi, miljø og IKT. Klyngen er sterk innen IKT-løsninger for energiomsetning og energisikkerhet, miljø- og ressurseffektiv produksjon av energi fra biomasse og avfallsressurser og effektiv energi- og ressursbruk gjennom kretsløpsteknikk.

Bedrifter og forskningsmiljøer

Noen av de viktigste bedriftene er Borregaard, Norske Skog, Peterson, Østfold Energi, Frevar, Ericsson, Nexans, CognIT, Prediktor og TietoEnator. Forskningsmiljøer er Høgskolen i Østfold, Institutt for Energiteknikk, Stiftelsen Østlandsforskning og Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås.

Kilde: Bjørn Horten, Østfold InnovasjonHavbruksklynge i Bergen

Ledende næringsaktører innen havbruk sammen med kompetanseinstitusjoner i Hordalandsregionen har stilt seg bak et senter for kompetansebasert havbruk. Klyngen arbeider med settefiskkvalitet, vannkvalitet, sykdomskontroll, ernæring, kjønnsmodning og slaktekvalitet. De ønsker også å utvikle torskeoppdrett til den nye store vekstnæringen i norsk havbruk.

Bedrifter og forskningsmiljøer

Noen av de største bedriftene som deltar er Cod Culture Norway, Skretting, SagaFjord SeaFarm, Patogen, Real SeaFood og Marine Harvest. Forskningsmiljøer er Havforskningsinstituttet, Havbruksinstituttet, Høyskolen i Bergen, Nifes og Universitetet i Bergen.

Kilde: Tor S. Solberg, Protevs/UiBMikrosystemklynge i Vestfold

Klyngen er rettet mot miniatyrisering av IKT-systemer, mikrosystemer og anvendelse av mikro-nanoteknologi. Mikrosystemer er små produkter som anvender MNT og systemteknologier der mikrosensorer, mikroelektronikk og mikroaktuatorer integreres. Bedriftene i klyngen har en ledende rolle som det viktigste kommersielle miljøet for mikrosystemteknologi og et av de viktigste for elektronikk/IKT i Norge. Flerparten av bedriftene i klyngen er internasjonalt ledende på sine produktområder.

Bedrifter og forskningsmiljøer

Noen av de viktigste bedriftene er Infineon Technologies SensoNor, ame as, Ignis Photonyx, Memscap, Norspace, GE Vingmed Ultrasound as og Kongsberg Maritime. Forskningsmiljøer er Institutt for mikrosystemteknologi (Høgskolen i Vestfold), Microtech Innovation, Electronic Coast-nettverket og Sintef IKT.

Kilde: Geir Schmidt, Microtech InnovationTorskeklynge i Nordland

Basert på nettverksrelasjoner, erfaringer og prioriteringer utviklet gjennom Arena Innovasjon Havbruk har seks store aktører gått sammen om «Norwegian Centre of Cod Farming Expertise». Ambisjonen er å jobbe for et tilsvarende oppdrettseventyr for torsk som landsdelen har opplevd med laks siden begynnelsen av 70-tallet.

Bedrifter og forskningsmiljøer

De sentrale bedriftene er Arctic Seafood Holding, Seafarm Invest, Helgelandstorsk, Rapp Marine, Codfarmers, Aker Seafoods og Fjord Marine. Høgskolen i Bodø er den viktigste forskningsaktøren.Kilde: www.arenahavbruk.no

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.