Norge var tidlig ute med å bruke digitale journaler – fremdeles snakker ikke de ulike systemene med hverandre

Elektronisk journal er en enorm oppgave, men har også en enorm oppside.

Norge var tidlig ute med å bruke digitale journaler – fremdeles snakker ikke de ulike systemene med hverandre
Vil ha orden i de kommunale helsejournalene: Divisjonsdirektør for strategi i Direktoratet for e-helse, Karl Vestli. Foto: Odd Richard Valmot

Det er mange år siden stortingsmeldingen; «én innbygger – én journal», ble publisert. Den skulle legge et grunnlag for å rydde i det kaotiske landskapet av ulike journalprogrammer og versjoner.