Norge trekker nikkelpenger

RØYK: Utslippene fra disse pipene har forurenset norsk natur i en årrekke. Ennå er det ikke tatt stilling til når smelteverket i Nikel skal moderniseres. (Bilde: Anders J. Steensen)
Røyk: Utslippene fra disse pipene har forurenset norsk natur i en årrekke. Ennå er det ikke tatt stilling til når smelteverket i Nikel skal moderniseres. (Bilde: Anders J. Steensen)
Thomas Nilsen i Barentssekretariatet tror det blir bygging i Montsjegorsk i stedet for opprusting av smelteverket i Nikel. (Bilde: Barentssekretariatet)

Siden 1991 har Norge lovet støtte til moderniseringen av nikkelsmelteverket på Kolahalvøya.

Etter mye frem og tilbake satte Stortinget av 270 millioner kroner til prosjektet i 2001. Penger som skulle gå til modernisering av smelteverket i Nikel.

Lokaliseringsavklaring

Men etter snart 20 år med diskusjoner omkring moderniseringen av nikkelverket, har eierne ennå ikke bestemt seg for om det skal lokaliseres i Nikel eller i Montsjegorsk lenger sør på Kola-halvøya. Nå brenner det et blått lys for den norske støtten.

Må være ferdig i 2010

- Avtalen forutsetter at moderniseringen av smelteverket skal være ferdig innen utløpet av 2010. Hvis de skal gjøre det, må de jo sette i gang snart, sier avdelingsdirektør Tore Ising i Miljøverndepartementet til Teknisk Ukeblad.

For å rekke fristen måtte byggingen ha startet i løpet av første kvartal. Fortsatt er ikke spaden satt i jorden og en beslutning er utsatt til høsten.

Ising understreker at støtten er knyttet til modernisering av smeltehytten i Nikel, ikke bygging i Montsjegorsk.

I mellomtiden velter tykk, forurensende røyk ut av pipene til smelteverket. Nikkelverket slipper ut rundt 150.000 tonn svoveldioksid årlig. Seks ganger mer enn Norges totale utslipp.

Ingen bevegelse i Nikel

- Det er ingen bevegelse på noe område i Nikel. Det som ble sagt i fjor høst var at de skulle ta en avgjørelse i løpet av april. Til høsten regner man at det tas en avgjørelse om man skal sette i gang eller flytte til Montsjegorsk, sier Thomas Nilsen. Han er assisterende generalsekretær i Barnetssekretariatet.

Forsker Lars Rowe ved Fridtjof Nansen Institutt minner om at det er snakk om å gi støtte til noen av Russlands rikeste menn.

I mellomtiden har selskapet blitt privatisert og de to eierne, Mikhail Prokhorov og Vladimir Potanin er gode for 87 milliarder kroner hver, ifølge Aftenposten.

Norilsk Nickel, som eier smelteverket, kunngjorde i forrige uke et resultat på syv milliarder dollar, rundt 35 milliarder kroner, i 2007. Ising understreker at det ikke har noen betydning for avtalen Norge i sin tid signerte.

Utslippene fortsetter

Departementet har i mange år finansiert overvåkning av luftkvalitet i grenseområdene og utvider fra i år overvåkningen med en ny stasjon for måling av svoveldioksid i Karpdalen.

Ifølge departementet er det registrert at utslippene av svevestøv med tungmetaller har økt de siste par årene. Derfor startes målinger av svevestøv gjennom hele året i Svanvik fra i år. Det skal også utvikles et program om matsikkerhet og helse blant annet knyttet til funnene av høye verdier av tungmetaller i bær.

Ising påpeker at avtalen er todelt. Det ene er støtte til et såkalt briketteringsanlegg i Zapolyarny, som er besluttet bygget og som får sin støtte. Det er støtten til moderniseringen av smelteverket som kan falle bort dersom selskapet ikke innfrir avtalen.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå