KRAFT

– Norge taper landskampen

PILOT: Statoils vindkraftprosjekt Hywind ligger langt frem i tid. - Skal vi gjøre noe i dag må vi ta tak i den teknologien som ligger der i dag, sier Per Bull Haugsøen i Owec Tower.
PILOT: Statoils vindkraftprosjekt Hywind ligger langt frem i tid. - Skal vi gjøre noe i dag må vi ta tak i den teknologien som ligger der i dag, sier Per Bull Haugsøen i Owec Tower.

Flere tusen vindturbiner skal installeres i Nordsjøen de neste årene.

Europeisk industri er i ferd med å posisjonere seg i land som Storbritannia, Tyskland og Danmark for å kunne få oppdrag i en industri i sterk vekst.

Stort potensial

Totalt er potensialet for offshore vindkraft, som er det store vekstområdet i tiden fremover, på rundt 70 gigawatt i Europa.

Bare 1,5 prosent av dette er utbygd.

– Mulighetene for norsk industri er enorme, ut i fra ressursene og vår evne til å produsere energi. Vi har midlene som skal til, hvis vi ønsker det, sier Tore Tomter, fagsjef for fornybar energi i Siemens Norge.

Tore Tomter, fagsjef i Siemens
Kan bli betydelig industri VILKÅR: Tore Tomter i Siemens mener Norge er i ferd med å gå glipp av muligheten til å bygge opp en stor vindkraftindustri. Trond Gram

Kan bli betydelig industri

Norge har med andre ord muligheter til å bygge opp en betydelig industri innen vindkraft, men da må det ifølge Tomter en politisk vilje til og den ser han ikke.

Norsk satsing på vindkraft er forsvinnende liten i forhold til andre land rundt Nordsjøen.

Det Danmark gjorde for en del år siden var å sette opp elavgiften og støtte en vindkraftindustri som i dag sysselsetter over 20.000 mennesker.

Det betyr at store multinasjonale selskaper som blant annet Siemens ser til andre land når de skal lokalisere sin vindkraftsatsing.

Siemens er store i Danmark, etter at de kjøpte opp det danske vindkraftselskapet Bonus.

Nylig åpnet de også sitt europeiske hovedkvarter for vindenergi i Hamburg, noe som skapte 60-70 lokale arbeidsplasser.

Hvorfor etablere i Norge?

– Det som skjer rundt Nordsjøen er at de store aktørene kommer til å etablere seg der markedet er. Denne landskampen taper Norge. Tyskland, Storbritannia, Sverige og Danmark har tydelige ambisjoner på dette området og vindkraftbransjen kommer til å forsterke seg i disse områdene, sier Tomter.

– De multinasjonale selskapene har alt etablert seg i området og vil forsterke sin tilstedeværelse. Hvorfor skal de da etablere seg i Norge også? Det blir mindre og mindre albuerom for norsk industri å etablere seg i. Vi er i ferd med å tape den landskampen, legger han til.

Han mener norske myndigheter i større grad må koble industripolitikk med energipolitikk og se helheten.

Bygger kun i utlandet

– På alle mulige måter er rammevilkårene bedre utenlands. Du har faste feed-in-tariffer i mange land og vet hva du kan forholde deg til, sier Per Bull Haugsøen, administrerende direktør i vindkraftselskapet Owec Tower.

De leverer blant annet tårnkonstruksjonene til verdens største vindmøller til havs, Talismans Beatrice Wind Farm utenfor Skottland.

– Det er mange land som kjører piloter på dette nå. I Norge er det veldig lite. Det er Hywind, men disse flyterne ligger langt inn i fremtiden. Skal vi gjøre noe i dag må vi ta tak i den teknologien som ligger der. Men der har myndighetene ingen visjoner, sier han.

– Vi ser kun på fabrikasjon i andre land. Vi sitter tilfeldigvis i Norge. Her er det unik kompetanse som vi kan øse av. Men vi foretrekker å samarbeide med verksteder som er plassert i de nøkkellandene vi er til stede, sier Haugsøen.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.