Norge på centimeteren

  • ikt

Dette er viktig for landmålere og folk som har behov for å posisjonere maskiner på vier og i landbruket.

Nå er det åpnet fire nye basestasjoner i Agder og dermed er hele Syd-Norge knyttet sammen fra Halden til Bømlo.

Tjenesten er etablert av Statens Kartverk, men det er brukerne som finansierer den. Det er ikke bevilget midler over statsbudsjettet. Dermed vil det være Kartverkets kapasitet og brukernes interesse som bestemmer utbyggingstakten.

CPOS er blitt svært populært fordi det er en rimelig måte å skaffe slik nøyaktighet på. Hedemark og Oppland vil få tilgang til tjenesten før årsskiftet og Hordaland neste år.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå