NETTARKIV

Norge oppover, uten forskningen

- Dette fremgår av aktuelle tall fra Statistisk Sentralbyrå. Og da myndighetenes engasjement i næringlivets F&U har stått like stille som bedriftenes i perioden, er Norge som nasjon like langt unna de djerve fremtidsmålene som noen sinne. I mellomtiden har våre konkurrentlands næringliv fosset ytterligere forbi oss i egen F&U-satsning.

Selve industriens F&U er blitt redusert i perioden og dermed representerer industribedriftene nå - for første gang - mindre enn halvparten av næringlivets forskning. Positive tegn er allikevel at F&U-årsverkinnsatsen har hatt en reell økning i toårsperioden. Likesom at det etter hvert blir et stadig mer høytutdannet forskerkorps rundt om i bedriftene: 719 F&U-årverk ble utført 1999 av medarbeidere med doktors grad. Gledelig er også å se at forskning innenfor fiskeoppdrett øker fra 8 til 170 mill.kr mellom de to år, etter at denne næring i årevis har høstet av statens gratisforskning.

Ved sentrum-venstreforliket om 2001 budsjettet, valgte Storinget å prioritere den minste del av det s.k. Hervikutvalgets forslag, som gikk på å subsidiere bedriftenes kjøp av eksterne forskningstjenester. Men bedriftenes kjøp av eksterne forsknings- tjenester reduseres i reelle mål fra 1997 til 1999. Det gjør også kjøp av tjenester fra norske institutter og universiteter, de som Hervikutvalget særlig ville understøtte!

Nei, det er kjøp av forskningstjenester fra utlandet som øker fra 35% til 42% av all anforskaffelse av ekstern F&U-bistand. Olje og kjemi kjøper F&U ute, men det gjelder bredt de fleste større næringene, ikke minst de nye tjenestenæringene. Bruken av instituttenes tjenester er nå (1999) bare halvparten (53%) av det som går til kjøp av F&U i utlandet. - Dette bør være signaler til Regjeringens oppfølgingsarbeid med Hervikutvalgets samlede konklusjoner frem til revidert nasjonalbudsjett i mai 2001.

Samtidig er det i statistikkmaterialet tegn på at flernasjonale konserner satser mindre enn før på F&U gjennom sine norske selskapsenheter….?!

Dette er SSB-kartet over hva bedriftene gjør i Norge. Noe annet er likesom ikke deres bord. Mens andre land sitter med tegninger som også viser hva deres nærings- foretak gjør av F&U utenlands. Og det er mye, for svenske, danske og nederlandske foretak, men lite for norske - norske bedrifters F&U utenfor Norge er, så langt, helt marginalt. Og dermed blir norsk næringslivs samlede tilfang av F&U - hjemme pluss ute - enda mindre!

"Ikke bra", sa Fred Olsen på Fjernsynet her forleden kveld, han vil satse mer

oljepenger på forskning ute, den frittenkende rederen. Men vil Trondheim det?

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.