FORUM

Norge og fremtiden

Rigmor SæthreRigmor SæthreRigmor Sæthre
5. mai 2005 - 00:34

Satsing på skole, utdanning og forskning er den sikreste investering i fremtiden. Elevene i dagens skole er fremdeles yrkesaktive når våre olje- og gassreserver avtar og tar slutt. Det er derfor ingen tid å miste. Dagens elever må utdannes slik at de kan legge grunnlaget for landets økonomi når vår olje- og gassressurser ikke lenger er tilstrekkelige.

Norge har en høyt utdannet befolkning med spisskompetanse innen en rekke felter i realfag og teknologi. Tekna Realistene, Teknas faglige gruppe for realister som jobber i skolen, mener Norge fortsatt må stå i fremste rekke innen disse feltene, men flere internasjonale undersøkelser viser at nettopp dette er felter hvor Norge taper anseelse og kunnskap.

Fortsatt satsing på realfag og teknologi er nødvendig for å sikre Norges fremtidige økonomi og Norges konkurransefortrinn som et kunnskapssamfunn. Realfag og teknologi må bevisst prioriteres og promoteres. Regjeringens kunnskapløft må bare være et første skritt på veien for økt realfaglig kompetanse i samfunnet. Tekna Realistene støtter det arbeidet som foreløpig er gjort, men mener det bør økes ytterligere.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

Vi vil også peke på at bredde og innsikt i realfag og teknologi er en av betingelsene for å kunne inspirere og veilede andre. Bredde og innsikt kan ikke erstattes av korte kurs. Det er derfor nødvendig å sikre at lærere med bredde og innsikt i realfag i økende grad kommer inn i skoleverket.

En god skole og en god faglig bakgrunn vil også gi grunnlag for god forskning. En forskning kun preget av nyttetankegang vil imidlertid gjøre at viktige forskningsaspekter faller bort – grunnforskning er derfor like viktig som anvendt forskning.

Vi mener derfor at

- satsingen på realfag i skoleverket må fortsatt økes

- lærere i realfag må tilbys videre- og etterutdanning ved forskningsinstitusjoner i inn- og utland

- det må gis særskilt støtte til innkjøp av teknisk utstyr som er viktig i moderne realfagsundervisning

- studenter med hovedfag i realfag må gis gode tilbud for å gå inn i realfagsundervisningen i skolen, for eksempel ved at 10 prosent av studielånet avskrives for hvert år man er i skolen

- støtten til utveksling mellom land for lærere og elever med realfaglig bakgrunn må økes

- det må legges til rette for at resultatene fra både grunn- og anvendt forskning kan anvendes direkte i skolen. Forsøk på samarbeid mellom skole og forskningsinstitusjoner må støttes

- forsøk på å stimulere interessen for realfag og teknologi gjennom massemedier, gjennom konkurranser, ”Science fairs” og elevbaserte prosjekter må oppmuntres og støttes.

Tekna Realistene.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.