Norge med på EUs energiforhandlinger

Norge med på EUs energiforhandlinger
SAMARBEID: Oljeminister Terje Riis-Johansen vil benytte EUs energiministermøte til å diskutere grønne sertifikater med Sverige. Bilde: Kjetil Malkenes Hovland

Grønne sertifikater

* Betegnelse på et markedsbasert virkemiddel for å fremme fornybar energi.

* Fungerer ved at produsenter av ny fornybar energi tildeles grønne sertifikater tilsvarende energimengden de produserer og at alle energikjøpere forpliktes til å kjøpe en viss mengde grønne sertifikater.

* Bidrar dermed til at det oppstår etterspørsel etter grønne sertifikater, slik at produsenter av fornybar energi kan hente en ekstra inntekt i tillegg til salg av strøm.

* Konkurransen skal medvirke til at de fornybare energiprosjektene med lavest kostnader realiseres først.

* I Norge var innføringen av grønne sertifikater under planlegging i mange år, inntil Regjeringen Stoltenberg II skrinla prosjektet i 2006.

* Sverige har allerede en ordning med grønne sertifikater

Kilde: Bellona og Terje Riis-Johansen.

For første gang siden 2003 er Norge invitert til EUs energiministermøte.

– Å diskutere energipolitikk i EU uten Norges deltakelse ville vært ufullstendig, sier energiminister Terje Riis-Johansen.

Hovedtema for årets møte mellom EUs energiministre er energieffektivisering, og Riis-Johansen mener det er hovedårsaken til at Norge er invitert til å delta på møtet, som finner sted i Åre i Sverige torsdag og fredag denne uken.

– Når det gjelder energi er Norge en stormakt i europeisk sammenheng, derfor er Norge en viktig partner for EU når de skal utforme sin energi- og klimapolitikk, sier energiministeren, som avbryter ferien for å delta.

Europa i front

Riis-Johansen mener at det er ekstremt viktig at Europa nå diskuterer løsninger som kan føre til lavere energibruk, og at det utarbeides en konkret plan på dette området.

– Europa må gå i front her. Vi kan ikke løse klimaproblemene i verden uten at vi reduserer energibruken vår kraftig, og kan ikke la oss lamme av finanskrisen, sier han.

Norge har ikke selv vedtatt noen konkret plan om energisparing, men Riis-Johansen mener likevel at vi er i posisjon til å kunne stille krav til andre europeiske land på dette området.

– I Norge kan vi som privatpersoner helt klart bli bedre på energisparing, men innen industrien befinner Norge seg i verdenstoppen.

Og selv om møtet i Åre er et uformelt møte, mener Riis-Johansen at det er et viktig møte.

– Veldig mye av arbeidet i EU foregår i praksis på uformelle møter, og særlig i forhold til energisparing, som er stort og kompliserte tema, trengs mange slike samlinger, sier Riis-Johansen.

Samtaler med Sverige

Olje- og energiministeren vil også benytte besøket til samtaler med sine svenske kollegaer om en lenge planlagt samarbeidsordning om såkalte grønne sertifikater, et markedsbasert virkemiddel skapt for å fremme fornybar energi.

– Vi er nærmere en løsning på dette nå enn vi var i vår, sier Riis-Johansen

Ifølge energiministeren er et samarbeid med Sverige helt nødvendig for at Norge skal få innført en ordning.

– Markedet i Norge er altfor lite og uforutsigbart til at det kan fungere på egen hånd, forklarer han.

Utfordringen nå er å finne en løsning som både Sverige og Norge ser seg tjent med.

– Vi er to land med energisystemer som fungerer veldig ulikt, Sverige har for eksempel kjernekraft. Utfordringen nå er å bli enig om en byrdefordeling mellom landene, sier Riis-Johansen.

Les mer om: