KRAFT

Norge mangler søppel

Mona Sprenger
16. juni 2009 - 07:04

Fjernvarmeutbygging

Disse kommunene/selskapene har vedtatte/igangsatte prosjekter for fjernvarme basert på avfallsforbrenning:

 • Bergen: Bergen interkommunale renholdsverk (BIR) og BKK Varme
 • Oslo: Energigjenvinningsetaten og Hafslund Fjernvarme AS
 • Fredrikstad/Sarpsborg: Frevar IKS, Østfold Energi AS og Hafslund Miljøenergi AS.
 • Hamar: HIAS IKS og Eidsiva Bioenergi AS
 • Kristiansand: Returkraft AS og Agder Energi Varme AS
 • Stavanger: Forus Energigjenvinning AS og Lyse Gass AS
 • Ålesund: Tafjord Kraft Varme AS
 • Trondheim: Trondheim Energi Fjernvarme (Statkraft)
 • Tromsø: Tromsø kommune og Troms Kraft Varme

Avfallsbasert fjernvarme vurderes også i Bodø og Gjøvik.

Deponiforbud

 • 1. juli blir det forbudt å deponere nedbrytbart avfall, som papir, treverk, tekstiler og matrester. Avfall som råtner i deponier står for omtrent 2,5 prosent av norske klimagassutslipp.
 • I Norge genereres det årlig over fire millioner tonn nedbrytbart avfall. Mye av dette gjenvinnes eller energiutnyttes allerede, men mer enn 600.000 tonn gikk i 2005 fortsatt til deponi.
 • Forbudet vil sikre at avfallet i stedet utnyttes som en ressurs og enten material- eller energiutnyttes.


BERGEN: – Det er ikke mulig å konkurrere med svenske avfallsanlegg som tar i mot avfall ned mot 200 -300 kroner tonnet, sier daglig leder i BIR Avfallsbehandling, Ingrid Hitland, oppgitt.

Stor investering

Om et drøyt halvår vil det nye forbrenningsanlegget i Rådal stå klart. En investering på nesten 800 millioner kroner.

I tillegg bygger BKK Varme ut fjernvarme i Bergen sentrum. Det er siden 2003 bygget fjernvarmeanlegg til en verdi av 1 milliard i byen.

– BIR besluttet i 2005 å utvide forbrenningsanlegget. Da investeringsbeslutningen ble tatt, var det for å dekke økt energibehov i fjernvarmenettet og tilby behandling av avfall som må dirigeres vekk fra deponi i 2009, sier Toralf Igesund, forvaltnings- og utviklingssjef i BIR Private AS.

Slår beina under fjernvarmesatsingen Forvaltnings- og utviklingssjef Toralf Igesund i BIR Private sier at selskapet vil slite økonomisk uten mer avfall.
Slår beina under fjernvarmesatsingen Forvaltnings- og utviklingssjef Toralf Igesund i BIR Private sier at selskapet vil slite økonomisk uten mer avfall.

Slår beina under fjernvarmesatsingen

Nå står satsingen i fare. Finanskrisen har ført til en kraftig nedgang i avfallsmengden i Sverige, som de siste årene også har økt sin forbrenningskapasitet.

Ifølge en rapport fra det svenske konsulentselskapet Profu, vil det i tiden som kommer bli en enda hardere kamp om avfallet.

– Vi har ikke noe imot å konkurrere med andre anlegg om avfallet, men det svenske suget slår beina under vår satsing. Avfallsenergien er lokomotivet i fjernvarmesatsingen, sier Hitland.

Nylig har BIR tapt anbudskonkurransen om søppel fra andre kommuner på Vestlandet. Og de er ikke alene.

Nå sliter flere anlegg som snart står ferdig med å skaffe seg nok søppel.

– Ekstremt lave priser

Det er mye billigere å sende søpla over til Sverige.

– Prisene i Sverige er ekstremt lave. De er så lave at mange norske anlegg vanskelig kan leve med dem. Det koster jo noen kroner å behandle dette avfallet, og blir prisen for lav, er det knapt noen vits å holde på, sier adm. direktør Odd Terje Døvik i Returkraft AS, som bygger et anlegg i Kristiansand.

– Vi har også registrert billige priser i markedet, sier rådgiver Stein Lorentzen i Avfall Norge, avfallsselskapenes organisasjon.

Deponiforbud

De siste årene har det blitt investert mellom seks og åtte milliarder kroner i energigjenvinningsanlegg i mange norske byer.

Bakgrunnen er deponiforbudet som trår i kraft 1. juli. SFT vurderte i 2005 at deponiforbudet vil gi et økt behov for behandlingskapasitet på om lag en million tonn i året

– Vi har jobbet i flere år for å forberede oss på deponiforbudet. Nå truer eksporten Sverige en fjernvarmeutvidelse. Staten har brukt mange millioner på fjernvarme og avfallsforbrenning, men har ikke sørget for likeverdige rammebetingelser i et såkalt fritt avfallsmarked, sier Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme, som minner om at det er en knapp måned til deponiforbudet trer i kraft.

Etterlyser eksportbegrensninger - Norge har et mye strengere regime for avfallsbehandling enn Sverige, sier Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme.
Etterlyser eksportbegrensninger - Norge har et mye strengere regime for avfallsbehandling enn Sverige, sier Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme.

Etterlyser eksportbegrensninger

– Myndighetene må sette eksportbegrensninger, mens de lager et avfallsregime som vi kan leve med, sier Juhler, som viser til at Norge har et mye strengere regime for avfallsbehandling enn Sverige.

– I Sverige har de høye avgifter på eget avfall, mens de har satt ned avgiftene på importert avfall. Dette gjør de fordi de har bygget ut kapasiteten i egne anlegg, men har mindre søppel på grunn av finanskrisen. Store deler av avfallet defineres som en ren bioressurs i Sverige og avgiftsbelegges deretter. Dette skaper et misforhold.

Ingen avgift

Svenske avfallsforbrenningsanlegg har ingen utslippsavgift og får bedre betaling for energisalget i godt utbygde fjernvarmenett.

Det frustrerer daglig leder Ingrid Hitland i BIR Avfallsbehandling:

– Vi betaler i dag 100-110 kroner pr. tonn i forbrenningsavgift. Svenskene betaler i dag 80 kroner pr. tonn for husholdningsavfall, men den avgiften faller bort neste år. Dermed svekkes vår konkurransekraft ytterligere, sier Hitland, som understreker at det er summen av betingelser som er viktig.

– Vanskelig å snu strømmen

– Det var SFT som påla oss å oppnå høy energiutnyttelse av avfallet, og dermed bygge ut disse anleggene og et fjernvarmenett. Det finnes ikke nok forbrenningskapasitet i Norge til å ta hånd om alt avfallet som må behandles når deponiforbudet trer i kraft.

– Men i en periode etter 1. juli vil det være mangel på kapasitet, og er det ikke da uheldig å begrense eksporten?

– I den perioden kan eksporten begrunnes, men likevel bør alle tillatelser vurderes, mener Hitland.

Stein Lorentzen i Avfall Norge frykter at det kan bli vanskelig å snu avfallsstrømmen.

– Det er et paradoks at forbudet også har ført til økt eksport av avfall i en overgangsordning. Når man først har lastet opp et vogntog, ruller det farlig fort til en billige penge, sier Lorentzen, som understreker at Avfall Norge ikke har tatt stilling til en midlertidig eksportbegrensning.

Frykter miljøkonsekvenser

– Avfall er en stor ressurs og en stor del av Norges biopotensial. Avfall er en energieffektiv måte å fase ut olje på. Det blir feil hvis Sverige skal få fordelen av å kunne redusere sine utslipp med vårt avfall, mener Juhler.

– Hvis vi mister avfallsvarmen, kan vi raskt erstatte den med olje, gass og el, det tar lengre tid å fase inn fornybare ressurser, og det er allerede kamp om andre bioressurser.

– Sverige oppnår høy energiutnyttelse fordi de har brukt mange år på å bygge ut sine fjernvarmeanlegg. Norge er nå i ferd med å bygge ut fjernvarme for å kunne fase ut oljefyring og introdusere fornybar energi. Derfor støttes arbeidet av Enova, og det vil være fryktelig uheldig hvis anlegg som er under planlegging når blir lagt vekk, sier Hitland.

I Rådalen utenfor Bergen fortsetter arbeidet med det nye anlegget. Ennå er der litt tid igjen, understreker Toralf Igsund.

– Vi vil starte prøvedrift i februar neste år, og det er planlagt full oppstart i april. Vi har sikret grunnlasten til linje to, men vil slite økonomisk uten mer avfall. Det er en vanskelig situasjon.

Rekom: – Eksport bedre for miljøet

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.