Norge kan tape på et skifte til fornybar energi

En overgang til fornybar energi vil ha store konsekvenser for de internasjonale maktforholdene.

Norge kan tape på et skifte til fornybar energi
Flere land har gjort seg avhengig av inntektene fra fossilt brensel - et produkt som ikke nødvendigvis forblir lønnsomt i fremtiden Foto: Grant Durr / Unsplash.com

Et skifte til fornybar energi vil kunne snu opp ned på globale maktforhold, og dagens ledende aktører kan bli morgendagens tapere. Det viser en ny forskningsrapport utarbeidet av NUPI i Norge, Payne Institute i USA og Stiftung Wissenschaft und Politik i Tyskland.