Norge kan slippe EUs datalagringsdirektiv

HAR IKKE BESTEMT SEG: Statsminister Jens Stoltenberg vet ikke Norge de vil bruke sin vetorett. (Bilde: Mona Strande)
AVVENTENDE: Statssekretær Erik Lahnstein (Bilde: Svein Erik Dahl/Samfoto)

Halmstrået er knyttet til en juridisk vurdering om det omstridte direktivet sorterer under EUs indre marked eller om det er en del av justis- og politisektoren i EU.

Bruke vetoretten?

- Det samarbeidet omfattes ikke automatisk av EØS-avtalen, og Norge kan dermed la være å forholde seg til det, sier statssekretær Erik Lahnstein (Sp) i samferdselsdepartementet til Stavanger Aftenblad.

Lahnstein leder et tverrdepartementalt utvalg som blant annet skal vurdere om Norge skal bruke vetoretten for å unngå å la datalagringdsdirektivet bli en del av norsk lov.

Må lagre i minst seks måneder

Direktivet pålegger landene å lagre alle tele- og internettlogger i minst seks måneder.

Irland har brakt spørmålet inn for EU-domstolen. Irene bestrider at direktivet er et indre-marked-direktiv.

Avventer situasjonen

- Dette forholder også regjeringen seg til, vi avventer derfor videre avgjørelser om vi skal tilpasse oss direktivet eller foreslå å bruke vetoretten, sier Lahnstein.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå