IT

Norge kan slippe EUs datalagringsdirektiv

HAR IKKE BESTEMT SEG: Statsminister Jens Stoltenberg vet ikke Norge de vil bruke sin vetorett.
HAR IKKE BESTEMT SEG: Statsminister Jens Stoltenberg vet ikke Norge de vil bruke sin vetorett.

Halmstrået er knyttet til en juridisk vurdering om det omstridte direktivet sorterer under EUs indre marked eller om det er en del av justis- og politisektoren i EU.

Bruke vetoretten?

- Det samarbeidet omfattes ikke automatisk av EØS-avtalen, og Norge kan dermed la være å forholde seg til det, sier statssekretær Erik Lahnstein (Sp) i samferdselsdepartementet til Stavanger Aftenblad.

Lahnstein leder et tverrdepartementalt utvalg som blant annet skal vurdere om Norge skal bruke vetoretten for å unngå å la datalagringdsdirektivet bli en del av norsk lov.

Må lagre i minst seks måneder

Direktivet pålegger landene å lagre alle tele- og internettlogger i minst seks måneder.

Irland har brakt spørmålet inn for EU-domstolen. Irene bestrider at direktivet er et indre-marked-direktiv.

Avventer situasjonen

- Dette forholder også regjeringen seg til, vi avventer derfor videre avgjørelser om vi skal tilpasse oss direktivet eller foreslå å bruke vetoretten, sier Lahnstein.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.