– Norge kan slippe datalagring

EU vil lagre all kommunikasjon fra blant annet telefonsamtaler og internettsurfing. Eksperter mener Norge kan bremse innføring av direktivet i Norge.
EU vil lagre all kommunikasjon fra blant annet telefonsamtaler og internettsurfing. Eksperter mener Norge kan bremse innføring av direktivet i Norge. (Bilde: Colourbox.com)

Norge kan slippe å innføre datalagringsdirektivet, fastslår to av Norges fremste jurister på EU/EØS-rett.

Alt skal lagres

I datalagringsdirektivet fra EU, som alle EU- og EØS-land i utgangspunktet er forpliktet til å innføre, heter det at opplysninger om alle telefonsamtaler, mobiltelefonsamtaler, e-post og internettkommunikasjon skal lagres og være tilgjengelig for politi og etterforskning i 6 til 24 måneder.

Målet er å bekjempe terror.

Utsette

To av Norges fremste jurister på EU/EØS-rett, professor dr. juris Finn Arnesen og professor dr. juris Fredrik Sejersted ved senter for europarett ved Universitetet i Oslo, har på oppdrag fra IKT-Norge utarbeidet en juridisk betenkning om datalagringsdirektivet skal inn i EØS-avtalen.

Konklusjonen er at Norge kan utsette saken. Det kan argumenteres juridisk for at direktivet ikke er EØS-relevant og at konsekvensene av at Norge bruker EØS-avtalens «vetorett» i denne saken bør være svært beskjedne, heter det i rapporten.

Utenfor

– Dette kan bety at Norge slipper å innføre datalagringsdirektivet. EØS-ekspertene ved universitetet fastslår at direktivet kanskje faller utenfor EØS-avtalen, og vi håper regjeringen gjør fullt rede for direktivets EØS-relevans i sin behandling av saken, sier Hallstein Bjercke, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge.

I første omgang vil Bjercke utsette implementeringen av direktivet.

Personvern

– Denne tiden bør vi bruke til å utrede relevansen og konsekvensene grundig. For IKT-Norge har det vært viktig å få fram de juridiske aspektene ved denne saken, men både personvernhensyn, tekniske og økonomiske forhold, og markedssituasjonen bør utredes bedre før en norsk implementering behandles, sier Bjercke.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå