Norge kan bli pålagt CO2-rensing

KLIMAVENNLIG: Avtalen med Staten kan gjøre Mongstad-raffinerinet til verdens mest miljøvennlige. (Bilde: Anders J. Steensen)
FOR GAMMEL: Dampkjelen nærmer seg endelig sluttdato. Den har vært i drift siden starten i 1975. I 2010 er det slutt. (Bilde: Anders J. Steensen)
Selvforsynt: LNG-anlegget på Melkøya er konstruert for å være selvforsynt med strøm under normal drift. Gassturbinen fyres med naturgass fra gasstrømmen som fødes til prosessanlegget på Melkøya. Dette er altså et gasskraftverk uten CO2-rensing. (Bilde: Ole Ketil Helgesen)
  • Kraft

I energipakken EU-kommisjonen nylig la fram foreslås det å bygge 10 til 12 demonstrasjonsanlegg for CO 2-håndtering ved kull- og gasskraftverk.

Dersom teknologien som blir utviklet i forbindelse med disse ikke blir tatt i bruk, mener kommisjonen at det må vurderes om det er nødvendig å innføre rettslig bindende instrumenter. Denne vurderingen bør gjøres allerede i 2010.

– Dette viser at EU er på hugget når det gjelder CO 2-håndtering. Det er ikke tvil om at EU er seriøse når det gjelder CO 2-rensing. Hvis ikke insentivene virker, vil EU fram med pisken, sier Paal Frisvold, rådgiver ved Bellona Europa.Gjelder også Norge

Frisvold mener at det vil bli lettere å gjennomføre de tre norske CO 2-rensingsprosjektene når det kommer politisk press og kanskje økonomisk støtte fra Europa. Hvis EU går inn for rettslige pålegg om CO 2-håndtering, vil forpliktelsene også gjelde Norge.

– Det vil bli vanskelig for ESA å stanse prosjektene på Kårstø, Mongstad og Tjeldbergodden hvis EU går inn for dette, sier han. EFTAs overvåkingsorgan ESA gransker om Mongstad-avtalen inneholder ulovlig statsstøtte.EU-timeplan

Frisvold mener at kampen mot klimaendringer har fått et nytt ben å stå på internasjonalt. Fossile energikilder med CO 2-rensing er blitt en viktig bidragsyter til å redusere CO 2-utslipp – sammen med økt satsing på fornybar energi og energieffektivisering.

– EU setter CO 2-rensing på klimakartet. EU har nå en timeplan for innføring av CO 2-rensing på plass, sier Paal Frisvold.

EUs utgangspunkt er at renseteknologien må bli billigere slik at det lønner seg å rense CO 2-en framfor å slippe den rett ut. Etter hvert skal det bli lønnsomt også å etterinstallere teknologi for CO 2-håndtering på eksisterende kull- og gasskraftverk i Europa. Innen 2050 skal all europeisk kraftproduksjon foregå med CO 2-håndtering.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå