– Norge kan bli gratispassasjer

– Norge kan bli gratispassasjer
MULIGHET: - Hvis man ikke klarer å få gass til Grenland denne gang, må man sørge for at det er mulig å koble seg på Skanled senere, mener Karen Sund. Bilde: Mona Sprenger

EUs toppledere har blitt enige om en stimuleringspakke som i stor grad sikrer 1,3 milliarder kroner til gassrøret Skanled utenfor norskekysten

– Nå har vi kommet i en situasjon hvor vi nesten kan bli gratispassasjerer. Skanled introduserer ekstra volum til Norge, nesten gratis, sier Sund, som mener at det er et paradoks at myndighetene sier at Norge skal øke utvinningen av gass, når transportkapasiteten allerede er tilnærmet full.

Vil sikre gassforsyningen

EU-pakken på til sammen 5 milliarder euro, om lag 43 milliarder kroner, ble banket på EU-toppmøtet i Brussel torsdag kveld. EU ønsker å sikre gassforsyningen til Danmark og Sverige, og også videre transport av gassen til Polen.

– Dette røret ble før Gassco var involvert designet slik det europeiske markedet ønsker det. Det er en nordeuropeisk integrert løsning. Derfor er jeg overhode ikke overrasket over at EU vil støtte det, sier rådgiveren, som selv var med å designe Skanled før Gassco kom inn i bildet.

Mulig å knytte seg til

Skanled er beregnet til å koste over 10 milliarder kroner, og den eneste kunden på norsk side, Yara, sendte nylig brev til norske myndigheter der selskapet signaliserte at Yara ikke var interessert i gassen, fordi vilkårene for gasskjøp var for dårlige.

Karen Sund mener det er synd hvis 20 år kamp for å få gass til Grenland renner ut i ingenting.

– I så fall må de i hvert fall sørge for å få på plass en t-connection, slik at man kan knytte seg til senere hvis man får lyst på et rør.

Europeisk interesse

Sund opplever at interessen på kontinentet for å få Skanled er en helt annen enn det bildet som tegnes i norsk presse.

– Utenlandske investorer ser på dette som den eneste muligheten til å få tilgang til norsk gass i nær framtid. For første gang kan det komme norsk gass til Sverige.

Sund forstår at StatoilHydro ikke vil tegne en kontrakt som ikke er lønnsom og skulle gjerne sett at det fantes flere tilbydere.

Men hun mener at det ikke bør sette en stopper for prosjektet, når både Danmark, Polen og Sverige er interessert i å kjøpe kapasitet.

– Danske, tyske og polske investorer er fornøyde med å betale for kapasitetskontrakter i stedet for gasskjøpkontrakter. Det er en annen måte å se det på enn det vi er vant til her i Norge.