F-16

Norge har solgt de første F-16-flyene

Leveres til USA i løpet av 2022.

F-16-fly i Bodø, klare til å sendes til Kjeller for klargjøring før salg.
F-16-fly i Bodø, klare til å sendes til Kjeller for klargjøring før salg. (Eirik Helland Urke)

Leveres til USA i løpet av 2022.

Under en måned før de pensjoneres etter nesten 42 års tjeneste, er de første norske F-16-jagerflyene solgt.

Forsvarsmateriell (FMA) har signert en kontrakt om salg av inntil 12 F-16 til Draken International.

Skal brukes til trening

Dette er et amerikansk selskap som leverer såkalte «Red Air-tjenester», det vil si at de tar rollen som motstander i trening av amerikanske flygere.

Kontrakten ble signert allerede 22. november, men det er først torsdag 2. desember at FMA melder om salget som det er blitt jobbet med i over to år.

Teknisk Ukeblad har ikke fått svar på hvor mye Norge har solgt flyene for.

– Av hensyn til vår forhandlingsposisjon i fremtidige prosesser, ønsker vi ikke å gå ut med prisinformasjon, skriver sjef for materiellavhending Magnus Hansvold i en epost.

I ei pressemelding uttaler forsvarsminister Odd-Roger Enoksen at departementet har vektlagt å sikre etterbruk av våre F-16 av allierte.

Les også

Norge har som mål å selge mer enn 12 av de 57 gjenværende flyene. Ifølge Forsvarsdepartementet pågår det fortsatt dialog med Nato-allierte om salg av flere F-16.

I juni i år ble det kjent at Draken International hadde inngått kontrakt med Nederland om kjøp av 12 F-16, med opsjon på ytterligere 28 fly.

Kan selge flere i løpet av kort tid

Selve kontrakten omfatter salg av inntil tolv fly og utstyr som er nødvendig for å operere flyene.

– Jeg er svært godt fornøyd med at vi i Forsvarsmateriell har fått på plass en første avtale om salg av flere av våre F-16 fly. Jagerflyene er blant de best vedlikeholdte i verden og har en gjennomgående høy standard som vil sikre Draken International solide fly i en årrekke fremover, uttaler FMA-direktør Mette Sørfonden i meldinga.

Overleveringstidspunkt avhenger av når amerikanske og norske myndigheter godkjenner salget, men vil kunne leveres i løpet av 2022.

– Vi fortsetter nå arbeidet med å selge flest mulig av de gjenværende flyene og har forventninger om at dette vil kunne realiseres i løpet av de neste månedene, sier Sørfonden.

Til Kjeller

Når de norske F-16-flyene fases ut i løpet av dette året, blir de og tilhørende materiell overført fra Luftforsvaret til Forsvarsmateriell. I tillegg til de som selges vil noen havner på museum, noen skal brukes til skoleformål og andre igjen kommer til å bli destruert. Også dette krever godkjenning av norske og amerikanske myndigheter.

Så mange som mulig skal selges, så sant staten går i pluss dersom flyene må repareres eller kompletteres i forkant. I tillegg er målet å selge både utrangerte motorer samt øvrige reservedeler.

Det er Kongsberg Aviation Maintenance Services (Kams) på Kjeller som har fått oppdraget med å klargjøre de norske F-16-flyene for salg. Dette tar i utgangspunktet minst fire måneder per fly.

Sea King og Orion 

I fjor solgte FMA materiell for rundt 35 millioner kroner. Mesteparten av inntektene er bokført etter at det ble inngått kontrakt om salg av fem C-130H Hercules for 4,5 millioner dollar i november 2019.

Da hadde transportflyene stått lagret i over elleve år i USA. Nå har de kommet til god nytte igjen – som brannslukkingsfly.

I forslaget til neste års statsbudsjett påpekes det at FMA har styrket kapasiteten for å øke avhendinga av eldre flygende materiell de kommende årene. 

I tillegg til jagerflyene er dette redningshelikoptrene Westland Mk43B Sea King, som er i ferd med å erstattes av AW101 Sar Queen, og de maritime patruljeflyene Lockheed P-3 Orion som skal erstattes av Boeing P-8A Poseidon.

Flere helikoptre er pensjonert i takt med at Sola og Ørland har gått over til nye maskiner, og senere i år skjer det samme på Banak.

Slik planen er nå, skal AW101 være operativ på alle 330 skvadrons seks baser sommeren 2023. Men for å sikre beredskapen mot eventuelle forsinkelser på tampen, er det sørget for at det finnes tre-fire Sea King-helikoptre med nok flytimer igjen til å kunne fly inn i 2024.

I statsbudsjettet legges det til grunn at forsvarssektorens behov for en operativ flystripe på Kjeller opphører i 2025, og i så fall må avhendingsprosjektene være unnagjort i løpet av fire år.

Les også

Kommentarer (3)

Kommentarer (3)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå