IT

Norge gir gavepakker til fremmed etterretning

Spion.
Spion. Bilde: Colourbox.

Særlig utsatt er de virksomheter som har systematiske feil og mangler i sitt sikkerhetsarbeid.

Dette hevder fungerende direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Geir Samuelsen.

Les også: Politiets sikkerhetstjeneste advarer om økt teknologietterretning i årets trusselvurdering som ble offentliggjort i dag.

Les også: Tre av Norges 20 mest innovative bedrifter har blitt utsatt for industrispionasje.

Anmeld forholdet!

NSM-sjef Samuelsen mener at rapportering til myndighetene og sikkerhetspolitiet er viktigere enn noensinne:

"Årvåkenheten og rask rapportering til politiet (ved PST) vil være til hjelp i deres forebyggende og etterforskende arbeid. For NSM vil det bidra til å sette oss i stand til å rapportere helhetlig til politisk nivå om sikkerhetstilstanden i samfunnet, og foreslå målrettede tiltak for forbedring".

Underrapporteres

Alle virksomheter som er underlagt sikkerhetsloven, som blant annet er hele den offentlige forvaltningen og store deler av forsvars- og sikkerhetsindustrien, plikter å rapportere om mistenkelige hendelser, kompromitteringer og sikkerhetsbrudd.

- Vi tror det foreligger en underrapportering på dette området, og det kan tenkes flere grunner til dette. En grunn kan være at det i øyeblikket ikke finnes en standardisert måte å rapportere på fra virksomhetene, sier Samuelsen.

Mørketall

- Det er trolig mørketall knyttet til sikkerhetstruende hendelser, sier NSM-direktøren.

Aftenposten skrev i forrige uke at spionasjeaktiviteten rettet mot Norge i dag er like høy som under den kalde krigen. Enkelte samfunnsområder pekes på som mulige mål.

- Aktører som står bak den type virksomhet arbeider erfaringsmessig langsiktig, og legger ned et stort arbeid for å tilsløre sine handlinger og sine målsettinger, sier Samuelsen.

Vil ha bedre oversikt

NSM er nå i ferd med å gjennomgå systemet for innhenting av rapporter om sikkerhetstruende hendelser.

Målet deres er å skaffe bedre oversikt over utviklingen i sikkerhetstilstanden, og samtidig legge til rette for bedre håndtering av uønskede hendelser internt i virksomhetene.

NSM er videre i gang med tiltak for å styrke tilsynet med virksomhetene nettopp for å bidra til at den enkelte virksomhet styrker sikkerhetsarbeidet i takt med at sikkerhetstrusselen øker.

Kan få store konsekvenser

NSM mener oppmerksomheten må rettes mot indikasjoner på forberedelser til, forsøk på og gjennomføring av anslag:

"Det er i denne sammenheng viktig å huske på at forberedelser og forsøk på spionasje kan rette seg så vel mot dokumenter og informasjonssystemer som gjenstander konstruert ved hjelp av slik informasjon og ikke minst det personellet som håndterer dokumentene, systemene og gjenstandene".

- Det er også slik at lekkasjer og sikkerhetsbrudd som følge av teknisk, administrativ eller menneskelig svikt kan få de samme konsekvenser som et villet spionasjeanslag, fremhever Geir Samuelsen.

Les også: Politiets sikkerhetstjeneste advarer om økt teknologietterretning i årets trusselvurdering som ble offentliggjort i dag.

Les også: Tre av Norges 20 mest innovative bedrifter har blitt utsatt for industrispionasje.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.