KRAFT

Norge gir etter for Esa om vanndirektivet

Går med på å vurdere miljømålene for vassdrag hvert sjette år.

Norge endrer praksis i sin vannforvaltning, etter at Esa truet med å ta saken til Efta-domstolen.
Norge endrer praksis i sin vannforvaltning, etter at Esa truet med å ta saken til Efta-domstolen. Bilde: Mona Sprenger
Øyvind LieØyvind LieJournalist
13. aug. 2013 - 15:29

VANNDIREKTIVET

  • Skal sikre bærekraftig bruk av vannmiljøet, både ferskvann, grunnvann og kystvann.
  • Har et eget klassifiseringssystem som fastsetter hvor stort avvik fra naturtilstanden som kan aksepteres for de ulike vanntypene.
  • For regulerte vassdrag, og andre som er påvirket av et fysisk inngrep, gjelder egne miljømål som skal baseres på en vurdering av nytte og kostnad for samfunnet.

  • Innlemmet i EØS-avtalen og dermed forpliktende for Norge.

Efas overvåkingsorgan ESA har – Norge bryter ikke vanndirektivet ved Norges oppfølging av EUs vanndirektiv i regulerte vassdrag.

Nå har norske myndigheter på vesentlige punkter bøyd av for kritikken i et brev til ESA.

Bakgrunnen er en felles klage fra blant annet Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK), Naturvernforbundet, Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund, WWF Norge, og Samarbeidsrådet for biologisk mangfold.

Les også: – Norge bryter ikke vanndirektivet

Hyppige revisjoner

Hovedgrunnlaget for klagen var at Norge har ment at miljøforbedringer etter vanndirektivet skulle underordnes norske revisjonsregler, og bare kunne gjøres innenfor revisjonssyklusene hvert trettiende år.

Esa har truet med å ta saken til Efta-domstolen, og nå har Norge gitt etter.

Miljømål og tiltak skal nå fastsettes uavhengig av eksisterende vilkår og revisjonstidspunkt, og være gjenstand for vurderinger hvert sjette år for alle konsesjoner som berører vannmiljøet, går det fram av Norges svarbrev til Esa.

Les også: – Brussel-byråkratene har knapt sett en regulert elv

Fortsatt bekymret

Klagerne mener imidlertid at konsesjonslovgivningen fortsatt er fragmentert, uklar, mangelfull og ikke fullt ut er tilpasset de kravene direktivet stiller, ifølge klagerne.

De skriver i en felles uttalelse at de er «sterkt bekymret for at norske myndigheters etterlevelse av vanndirektivet i praksis ikke vil følge den rettsoppfatning som nå er kommet til uttrykk».

«Vi vil kreve at de innrømmelsene som nå er kommet nedfelles på en klar og entydig måte i de regler og retningslinjer som gjelder for revisjoner av vannkraftkonsesjoner», heter det i uttalelsen.

Mange unntak

– Er det overaskende at regjeringen har bøyet av for Esa?

– Kritikken var såpass tydelig at de i hvert fall på noen punkter måtte bøye av. Men vi er litt bekymret for at dette bare blir en lek med ord. Vi bekymret for hvordan regelverket blir håndtert i praksis, sier advokat Tine Larsen i LVK til Teknisk Ukeblad.

Hun viser til at Norge har vist til mange unntakstilfeller i sin lovgivning og at disse kan brukes for å oppfylle kravene i Vanndirektivet.

– Men dette er jo nettopp ment å brukes i unntakstilfeller. Vi kan ikke basere vannforvaltningen på unntaksregler. Det må gjøres grep som sikrer god oppfølging av alle vassdrag til enhver tid, sier hun.

- Gir ikke etter

Statssekretær Ane Hansdatter Kismul i Olje- og energidepartementet nekter imidlertid for at Norge har gitt etter for klagerne og for Esa i denne saken.

«Nei, brevet er en presisering av tidligere informasjon til Esa og endrer ikke planlagt oppfølging av direktivet. Vi mener gjennomføringen av vanndirektivet er i tråd med direktivets krav, og at Esa derfor ikke har grunnlag for å gå videre med saken. Norge gjennomfører de prosesser direktivet krever gjennom analyser, miljømål og tiltaksprogram for alle landets vannforekomster», opplyser hun til Teknisk Ukeblad.

- Vil  dere følge opp det dere lover i brevet?

«Ja, selvsagt. Dette er som sagt en presisering som ikke endrer planlagt oppfølging av direktivet. Norske myndigheter vil ta ansvar for å følge opp vanndirektivet og  gjennomføre miljøtiltak der det er nødvendig. Norge har de virkemidler som må til innen vannkraftsektoren», svarer Kismul.

Les også:

– Litt vel arrogant av Moe

– Borten Moe lever i sin egen verden

Borten Moe gir tysk energipolitikk det glatte lag  

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.