BYGG

Norge forfaller

VIL IKKE: Øyvind Mork, styreleder i Rådgivende Ingeniørers Forening traff spikeren på hodet: slik vi har det nå vil vi ikke ha det. Det må investeres mer i vedlikehold.
VIL IKKE: Øyvind Mork, styreleder i Rådgivende Ingeniørers Forening traff spikeren på hodet: slik vi har det nå vil vi ikke ha det. Det må investeres mer i vedlikehold. Bilde: Joachim Seehusen
Joachim Seehusen
10. mars 2010 - 14:19

Her er listen

 • Kommunale bygg 250 290 milliarder må investeres for å hindre forfall
 • Helsebygg 75-85 milliarder må investeres for å hindre forfall
 • Jernbane 400 milliarder må investeres for å hindre forfall
 • Lufthavner 16 milliarder må investeres for å hindre forfall
 • Riksveier og fylkesveier 700 milliarder må investeres for å hindre forfall
 • Kommunale veier 11-13 milliarder må investeres for å hindre forfall
 • Vannforsyning og avløpsanlegg 70 milliarder må investeres for å hindre forfall
 • Avfall 12-16 milliarder må investeres for å hindre forfall
 • Energiproduksjon 20 milliarder må investeres for å hindre forfall
 • Energidistribusjon 10 milliarder må investeres for å hindre forfall
 • Sum 1587 milliarder må investeres for å hindre forfall

– Hvordan vil vi ha det?, spurte Øivind Mork, leder av Rådgivende Ingeniørers Forening, som nå har lagt frem rapporten State of the nation.

– Rapporten viser at vi ikke klarer å ta igjen etterslepet hvis vi fortsetter som nå, den dokumenterer at vi ikke tenker langsiktig, fortsatte Mork.

Ingeniørene har sett på til sammen 11 områder. Sett i et framtidsperspektiv frem til 2020 er lufthavner det eneste området der situasjonen vil være bedre om ti år. På avfallssektoren forblir situasjonen som i dag.

– På øvrige områder har vi ikke en bærekraftig utvikling frem mot 2020, sa RIFs administrerende direktør, Liv Kari Hansteen.

Bryter lover

Mork kunne fortelle at 80 prosent av dagens kommunale bygningsmasse ikke oppfyller gjeldende lover og forskrifter.

– State of the nation gir i beste fall et varsel, vi klarer ikke ta igjen etterslepet hvis vi fortsetter som nå. Det er en reell fare for ytterligere forverring, hevdet Mork.

Jan Ove Holmen, administrerende direktør i Rambøll tok for seg jernbanesektoren. Han så ikke lyst på framtiden.

– Jernbanens funksjonalitet er truet, sa Holmen. Han viste til vinterens jernbanekrise og fortalte at det ikke har vært ansatt en professor innen jernbaneteknikk på NTNU etter andre verdenskrig.

– Andre land investerer. Vi og Albania står igjen på perrongen og fryser, fastslo Holmen.

MER KOMMER: Liv Kari Hansteen, administrerende direktør i RIF lovet at politikerne ikke skal få fred: Vi kommer med oppdateringer av State of the nation, lovet hun. Joachim Seehusen

En glemt sektor

Deretter fulgte John Nyheim fra Norconsult opp med vann- og avløpssektoren. Han tegnet et vel så svart bilde av situasjonen som de øvrige.

– Vann og avløp er en glemt sektor. Det vi ikke ser blir ofte glemt og funksjonaliteten er truet. Det er en alvorlig situasjon, sa Nyheim.

Han pekte på at en tredjedel av vannet vi produserer renner bort gjennom lekkasjer.

SVs Heikki Holmås tok i debatten etter at rapporten var lagt frem til orde for at kommuner nok måtte slå seg sammen for å få tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å ta seg av langsiktig vedlikehold og planlegging av sine bygg.

Erna Solberg fra Høyre etterlyste reduserte byggekostnader, og viste ingen tillit til kommunene.

– Når en privat fotballklubb bygger et stadion koster det ikke mer enn halvparten av hva det koster når kommunen bygger.

Holmås viste til økende bruk av husleieordninger i offentlig sektor som et viktig hjelpemiddel for å sikre vedlikehold.

Staten som forbilde

Solberg tok til orde for at staten må gå foran og bli et forbilde. Hun fikk støtte fra Holmås, som ga uttrykk for at slik er det ikke i dag.

– Det er viktig at når vi rehabiliterer så må byggene opp til et moderne nivå.

– Det viktigste er at kommunene faktisk setter av midler til vedlikehold, avsluttet Holmås.

– Det viktigste er kompetanse, mente Solberg.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.