Norge er fornybarunntaket

Norge er fornybarunntaket
MER FORNYBART: Dette er havvindparken Lillgrund utenfor Malmø. Svenskene øker sin andel fornybar energi fra 26 til 34 prosent i perioden 1999-2009, en trend i hele EU. I Norge synker fornybarandelen to prosentpoeng til 42,4 prosent i samme periode. Bilde: Kjetil Malkenes Hovland

EU fordoblet andelen fornybar energi fra 5,4 til 9 prosent av forbruket i løpet av de de ti årene mellom 1999 og 2009.

Alle de 27 EU-landene utenom Malta øker sin fornybarandel i perioden, viser tall Eurostat la frem i dag i forbindelse med EUs fornybar energi-uke.

Norge øker derimot sin bruk av fossil energi kraftig, og fornybarandelen har falt fra 44,4 prosent til 42,4 prosent i denne perioden.

Energiforbruk etter kilde, EU. Tall fra Eurostat 11. april 2011
Energiforbruk etter kilde, EU. Tall fra Eurostat 11. april 2011 Eurostat

For liten skrift? Se tabellen i større format hos Eurostat

Blir grønnere

Totalt er nå 57,9 prosent av Norges energiforbruk olje og gass, ifølge tallene fra Eurostat. Likevel er Norge fortsatt langt «grønnere» enn de fleste EU-land.

Trenden i EU er likevel klar: Mange land øker sin fornybarandel. Blant disse er Sverige, som øker fra 26,6 prosent til 34,4 prosent i tiårsperioden. Svenskene har en energimiks med mye kjernekraft, men bruken av olje og gass faller betydelig.

Danmark doblet sin fornybarandel fra 8,1 til 16,7 prosent i perioden. Også danskenes bruk av olje og gass har falt. Norges oljebruk har derimot økt med nesten 5 prosent til 38,9 prosent av forbruket. Dermed er vi nær å bruke mer fossil energi enn fornybar energi i form av vannkraft, om vi skal tro Eurostats tall.

Oljen dominerer fortsatt

Olje er den viktigste energikilden i de 27 EU-landene, og utgjør hele 37 prosent av energiforbruket. Men andelen har da falt med to prosent i tiårsperioden 1999-2009.

Fornybar energi utgjør nå 9 prosent av forbruket, og andelen gass har økt fra 22 prosent til 24 prosent av forbruket. Kjernekraften ligger stabilt på 14 prosent.

Andelen fast brennstoff (kull, ved, pellets) har falt fra 18 til 16 prosent av forbruket.

Les mer om: