- Norge en sinke på sporing av mat

UTVIDE?: Nortura vurderer å utvide fabrikken i Trondheim til å kunne slakte og skjære storfe og småfe. (Bilde: RAGNA KRONSTAD )
-Norge har dessverre beveget seg fra pioner til sinke når det gjelder sporing og matvaresikkerhet. Men vi er fornøyd med at det endelig skjer noe, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge.
  • produksjon

Generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge kritiserer tidligere landbruksministere som ikke har prioritert dette arbeidet.

– Allerede i 2003 presenterte IKT-Norge ideen om et slikt system for daværende Landbruksminister Lars Sponheim. Siden har vi tatt opp igjen spørsmålet en rekke ganger, men ingen ting har skjedd, verken i Landbruksdepartementet eller i Norges forskningsråd, hevder Hoff.

Han mener Norge har hatt alle muligheter til å ligge i fornt på sporbarhet.

– Norge hadde, via oppdrettsnæringen, et stort forsprang på resten av verden innen sporing. Men mens vi i Norge har slått oss til ro med at norsk mat er trygg, har EU satset milliarder på trygg mat og sporbarhet.

Nødvendig med full informasjon

I følge Hoff har den siste tids katastrofe for matbransjen vist at det er nødvendig å etablere elektronisk inspeksjon og sporing av alle ledd i en matkjede.

–Det er i overgangen mellom bedriftene i matkjeden at informasjon går tapt. Derfor er strekkoding av dyr, skrotter og produkter en forutsetning for å kunne følge produktene gjennom foredlingskjeden. Dette er imidlertid ikke nok.

All informasjon i forbindelse med foredlingen må kunne knyttes til objektene.

Manglende ressurser

I oktober 2005 ble det avholdt et møte i Mattilsynet hvor sporing sto på agendaen. Men etter det skjedde ingenting. Mattilsynet har skylt på manglende ressurser og manglende tid.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå