INDUSTRI

Norfrakalk skal utrede CO2-håndtering

Jannicke Nilsen
17. okt. 2007 - 07:00

Den omstridte kalkfabrikken Norfrakalk på Verdal har hatt en trang fødsel.

Nå er det imidlertid ingen tvil: Fabrikken starter opp som planlagt, tross sterk motstand fra lokalmiljøet i Verdal – og uten utsikter til å få tildelt gratis klimakvoter fra myndighetene.

Som planlagt

– Vi har ikke fastsatt noen dato, men ja, vi starter opp rundt midten av november, sier administrerende direktør Sten Solum.

Trusselen om å legge fabrikkplanene på is på grunn av manglende klimakvoter har altså ikke slått til. Og nå begynner ting å falle på plass.

Innen to uker skal Norfrakalk svare på Statens forurensingstilsyns (SFT) utkast til utslippstillatelse.

Ja til spillolje

SFT tillater, tross motstand fra lokale miljøvernere, bruk av spillolje. Tilsynet stiller imidlertid svært strenge krav til bedriften, som vil ha utslipp av arsen, bly, kadmium, kobber, krom og kvikksølv, i tillegg til store mengder CO 2.

Norfrakalk må blant annet lage et omfattende miljøprogram som skal måle mulige effekter av fabrikkens utslipp av miljøgifter. Bedriften må også måle støy og etablere et energistyringssystem.

Strengere enn forskrift

– Rensekravene og kravene til avgassing er strenge, men tilsvarer det vi har innrapportert som oppnåelig. Utslippskravene er strengere enn forskriftskrav, men dette tror vi at vi skal greie å forholde oss til, sier Solum.

Men allerede nå varsler SFT om at Norfrakalk kan komme til å få krav om CO 2-håndtering av utslippene sine i framtiden – spesielt med tanke på at ledelsen har langsiktige planer om å utvide produksjonen med tre produksjonsenheter.

CO 2-fangst

SFT vil at bedriften skal sette av god nok plass til et CO2-håndteringsanlegg ved fabrikken, samtidig som Norfrakalk etter all sannsynlighet må "vurdere tekniske, økonomiske, og praktiske muligheter for framtidig rensing og/eller fangst av CO 2 for videre håndtering".

Norfrakalk kan også måtte se på om kalkovnen kan benytte biobrensel

– Nå er det vi har fått bare et utkast til utslippstillatelse, og det er ennå ikke klart hva en slik utredning skal omfatte. Vi er derfor spente på den endelige utslippstillatelsen, sier Solum.

Norfrakalk vil imidlertid ikke komme med vesentlige innvendinger til de foreslåtte kravene fra SFT, ifølge Solum selv.

Jakter på gratiskvoter

Norfrakalk vil slippe ut rundt 234 000 tonn kvotepliktig CO 2 i året. I 2007 har de frikvote, men fra neste år må de dekke klimautslippet for egen regning ved å kjøpe klimakvoter.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
Trer frem med omstilling som innstilling
Trer frem med omstilling som innstilling

Regjeringen har vedtatt at nye bedrifter ikke blir tildelt "gratis" klimakvoter i Kyoto-perioden 2008-2012, og dersom kvoteprisen blir 150 kroner, kan Norfrakalk få en regning på rundt 42 millioner kroner.

Tar regningen for 2008

– Vi har satt en jurist på saken, for vi tror at den norske kvoteloven fraviker tildelingsprinsippene for klimakvoter i EU-landene. Og da tenker vi spesielt på tildeling av kvoter til nye bedrifter, sier Solum.

Han er imidlertid forberedt på at en slik prosess vil kunne ta svært lang tid.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.