OLJE OG GASS

Nordsjødykkerne vant over Staten

Forventer erstatningsforlik.

Henning Haug, leder av Offshore Dykker Unionen, holder sin innledning etter offentligjøringen av dommen fra menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD) som omhandler saken syv pionerdykkere har reist mot den norske stat, sammen med Industri Energi og Offshore Dykker Unionen.
Henning Haug, leder av Offshore Dykker Unionen, holder sin innledning etter offentligjøringen av dommen fra menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD) som omhandler saken syv pionerdykkere har reist mot den norske stat, sammen med Industri Energi og Offshore Dykker Unionen. Bilde: Scanpix
5. des. 2013 - 13:27

Nordsjødykkerne

  • Sju nordsjødykkere klaget staten inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) med krav om erstatning for helseskader påført dem i pionertiden i Nordsjøen 1965-1990. De mener sen norske stat brøt menneskerettighetene ved at kontroll og oppfølging var altfor dårlig.
  • Dykkerne har tidligere tapt mot staten i Høyesterett i Norge. I tingretten vant de, men Høyesterett konkluderte med at Staten ikke hadde ansvar for helseskadene.
  • Et offentlig utvalg konkluderte i 2002 med at staten har et ansvar. Dette førte til at Stortinget bevilget en erstatning på inntil 40 G i 2004. Dykkerne mener dette var for lavt.
  • Fire dykkere som saksøkte staten vant i tingretten i 2007 og ble tilkjent millionerstatninger. Hvis dommen var blitt stående, ville den hatt betydning for flere hundre pionerdykkere, pårørende og etterlatte.
  • Dykkerne tapte imidlertid i lagmannsretten og Høyesterett, som kom til at staten ikke hadde ansvaret for skadene de var blitt påført.
  • Etter tapet i Høyesterett anket dykkerne saken inn for EMD, som torsdag ga dem medhold.

Etter seieren i Strasbourg-domstolen, satser pionerdykkerne i Nordsjøen på at staten nå er klar til å inngå et forlik om erstatningsutbetalinger til skadde dykkere.

– Alternativet kan bli over 200 individuelle erstatningssaker i rettssystemet, sier Henning Haug, leder av Offshore Dykker Unionen.

Han forteller at ODU i sommer arbeidet mot samtlige politiske partier på Stortinget for i forkant av dommen å få lagt grunnlaget for et frivillig erstatningsforlik mellom staten og dykkerne.

– Men Arbeiderpartiet og Høyre sa nei. De øvrige partiene var mer positive, sier han.

Les også: Oljerikdommens dystre bakside

Viktig for europeisk arbeidsliv

Regjeringsadvokaten ønsket torsdag ikke å kommentere dommen i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg, der pionerdykkerne fikk medhold på et punkt som kan få prinsipiell betydning ikke bare for norsk, men europeisk arbeidsliv.

Punktet gjelder artikkel åtte i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK). Artikkelen innebærer, i kortversjon, at staten har plikt til å sikre borgernes helse og liv når det oppstår fare.

– Og pionerdykkerne i Nordsjøen var fra 1965 ifølge EMD-dommen i et risikoområde der liv og helse var utsatt, sier advokat Erik Johnsrud, som har jobbet med saken for dykkerne gjennom alle norske rettsinstanser.

En halv time før

Det var den samme Johnsrud som torsdag formiddag – en halv time før dommen ble offentliggjort – kunne overbringe gladnyheten til seks av dykkerne som satt og ventet på EMD-dommen.

– Johnsrud skinte som en sol da han kom ut til oss og fortalte at vi hadde vunnet en full seier. Da hadde han bare rukket å skumlese dommen, forteller pionerdykker Per A. Jakobsen (57).

Han har 16 år bak seg som dykker i Nordsjøen og har sittet i styret i ODU helt siden organisasjonen ble dannet i 2004.

Les også: – Dykkere har en like viktig rolle som ubemannede fjernstyrte undervannsfartøy

– Full informasjon

Dommen innebærer at dykkerne hadde rett til å få full informasjon om faremomentene ved dykkingen de deltok i. Art 8 setter et klart forbud dersom dykkerne arbeidet i et miljø der de, uten å vite det, var eksponert for betydelig forurensning og helseskadelige stoffer.

Dommen innebærer også at dykkerne vil få 8.000 euro, eller 67.000 kroner, i oppreisning for såkalt ikke økonomisk skade. I tillegg får de dekket alle sakskostnader, som utgjør 340.000 euro – 2,8 millioner kroner – samlet for de sju dykkerne.

Hvorvidt staten er klar til å inngår forhandlinger om et erstatningsforlik, vil ventelig bli avklart raskt.

– Staten har oppført seg litt skammelig, sier ODU-leder Henning Haug.

Han forventer at staten vil gå inn i forhandlinger med sikte på en hurtig avklaring.

– Et pakketilbud kan være ett alternativ, sier advokat og juridisk leder i Industri Energi, Eyvind Mossige.

Formelt har staten mulighet til å anke saken, men ingen av dykkernes advokater tror Regjeringsadvokaten vil gjøre det.

Les også:

Skiftet bunnventiler midt på natta

Vil sveise på 4000 meters dyp

Se hvordan de styrer ROV-en fra land  

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.