OLJE OG GASS

Nordsjødykkerne tapte mot Staten

9. sep. 2008 - 10:45
Vis mer

– Denne dommen blir ikke stående. Vi har tapt det første slaget, men vi skal vinne krigen, sier Tom Engh i Nordsjødykker Alliansen.

– Jeg garanterer at denne dommen ikke vil bli stående. Med vår dokumentasjon vil vi vinne fram. At dommeren i tingretten ikke har gitt oss medhold, får være dommerens samvittighet, sier Engh til NTB.

Ankes videre

Oslo tingrett slo tirsdag fast at staten har ikke erstatningsansvar overfor de 19 tidligere nordsjødykkernes som saksøkte myndighetene.

Staten er frikjent både på objektivt og subjektivt grunnlag. Menneskerettighetene er ikke brutt, slås det fast i dommen.

– Dommen vil bli anket, bekrefterer dykkernes prosessfullmektig Marius Reikerås.

Gruer seg til reaksjonene

Sammen med kolleger fordøyde Tom Engh dommen i ettermiddag, samtidig som han forberedte seg på en travel kveld:

– Det tristeste er at det finnes mange kolleger som faller av underveis. Mange av oss er alvorlig syke, og flere avslutter sitt eget liv. Jeg gruer meg til reaksjonene utover kvelden. Det kommer til å bli mange telefoner og en lang natt, sier Engh.

Skuffet

Marius Reikerås, som har ført saken i retten på nordsjødykkernes vegne, sier han er skuffet over dommen fra tingretten, men at det samtidig gir dykkerne godt grunnlag for å gå videre.

– Vi konstaterer at tingretten sier det ville vært rimelig at dykkerne som var påført senskader skulle ha fått erstatning. Men at tingretten ikke er rette instans til å behandle spørsmålet og derfor kaster ballen direkte til Høyesterett. Så dommen vil bli anket, sier Reikerås til NTB.

Venter på Høyesterett

Tingrettsdommer Arne Lyng tar imidlertid til orde for at menneskelige hensyn kan tale for at objektive ansvaret utvides av rettsvesenet, men at det ikke kan skje før Høyesterett har behandlet saken.

– Oslo tingrett finner det ikke tvilsomt at dykkere har blitt påført helseskader som følge av dykkingen i Nordsjøen. Retten kan imidlertid ikke finne dekning verken i lov eller rettspraksis for å konstatere at staten er erstatningspliktig etter reglene om subjektivt eller objektivt erstatningsansvar, skriver dommeren.

160 dykkere i kø

Ytterligere 160 tidligere dykkere på norsk sokkel står klare til å prøve sin sak. Dagens dom får stor innvirkning på deres framtidige muligheter i rettsapparatet.

Dommen medfører at Staten heller ikke har erstatningsansvar for disse 160 dykkerne.

– Denne dommen får stor prinsipiell betydning for hele alliansen. Hvordan retten velger å formulere seg setter premissene for den videre behandlingen, sa Reikerås før dommen ble avsagt.

Håpet på forlik

Dykkerne håpet før dagens domsavsigelse på at staten ville legge fram et forlik, slik at de ville slippe å føre saken hele veien opp til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

– Da snakker vi fort om et sju- til åtteårsprosjekt. Jeg håper avgjørelsen heller gjør at man kan finne løsninger for en verdig oppreisning for alle dykkerne, sa Reikerås til NTB.

Alliansen la i rettssaken fram 14.000 dokumenter som de mener entydig viser at dykkernes liv og helse var en akseptert risiko for staten. For dykkerne er det imidlertid ikke bare den personlige erstatningen for helseutgifter som er viktig.

– Vi mener dykkingen på norsk sokkel har vært et fullskalaeksperiment med mennesker, og at vi er brukt som forsøksdyr. Vi vil vite hvem som har tatt disse avgjørelsene, slik at de kan stilles til ansvar, sa tidligere pionérdykker Tom Engh til NTB før dommen.Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.