Nordsjø-feltet synker og store deler skal skrotes og gjenoppbygges. Nå er arbeidet koronaforsinket

Rekker ikke løftevinduet i Nordsjøen til sommeren.

Nordsjø-feltet synker og store deler skal skrotes og gjenoppbygges. Nå er arbeidet koronaforsinket
Demontering og gjenoppbygging av det synkende Tyra-feltet i Nordsjøen blir ett år forsinket på grunn av Covid-19-pandemien. Foto: Total E&P Danmark

Tyra-feltet, i den danske delen av Nordsjøen, synker etter hvert som reservoaret tømmes. Avstanden mellom havoverflaten og installasjonene blir mindre, og dette kan på sikt utgjøre en sikkerhetsrisiko.