Nordøyveien blir dyrere enn forventet - Nå har Statens vegvesen foretatt en evaluering på hvorfor det ble slik

Flere ulike faktorer spiller inn.

27. juni 2018 - 12:56

Fire entreprenører leverte pris på bygging av Nordøyveien i Møre og Romsdal. 

Konkurransen ble utført med et såkalt to-konvoluttsystem, og da priskonvolutten ble åpnet 1. juni, ble det klart at veiforbindelsen blir 800 millioner kroner dyrere enn det fylkeskommunen hadde sett for seg. 

Nå har Statens vegvesen gjennomført en evaluering av tilbudene og kostnadsoverslaget. 

Den viser at det er flere ting som gjør at tilbudene ligger langt over kostnadsoverslagene. 

– Vi er fortsatt i enn anskaffelsesprosess. Det gjør at vi av juridiske årsaker ikke kan gå i dialog med tilbyderne. Vi vet derfor fortsatt ikke hvilke vurderinger tilbyderne har gjort når de regnet på kontrakten. Oppsummeringen vår er gjort med grunnlag i det vi kan lese i tilbudene og kunnskapen vi har til bransjen, forteller prosjektleder Marianne Nærø i Statens vegvesen i en pressemelding. 

LES OGSÅ: Skanska ligger best an til å få nok et vegprosjekt til flere milliarder kroner

 Oppsummering av evalueringen

  • Det er ikke funnet direkte feil eller ting som er utelatt i Statens vegvesen sitt kostnadsoverslag.
  • Prisene på de enkelte delene vei, bru og tunnel varierer sterkt mellom tilbyderne. Innenfor hvert element er det levert priser som samsvarer med kostnadsoverslaget, men ingen av tilbyderne har alle element på same prisnivå som Statens vegvesen sitt kostnadsoverslag.
  • Kostnadsposten «generelle kostnader» skiller seg ut, her ligger alle priser over kostnadsoverslaget. Det gjelder kostnader til rigg, drift og logistikk. Kostnadsoverslag bygger på erfaringspriser fra tidligere prosjekt. Det finnes ikke referanseprosjekt med tilsvarende omfang og utfordringer knyttet til logistikk og sjøarbeid. Kostnadene knytt til logistikk og sjøarbeid er undervurdert.
  • Kostnadene til tunneldriving og –sikring i tilbudene er høyere enn kalkulert. Det finnes ikke prosjekt med tilsvarende høye priser, selv ikke i 2018. Det var derfor ikke forutsetninger for å legge så høge priser til grunn for kostnadsoverslaget.
  • Med to-konvoluttsystem må tilbyderne planlegge prosjektet nøye i tilbudsfasen. Beskrivelsene til tilbyderne er detaljerte og godt gjennomarbeidet. Det har nok til en viss grad gitt øt pris nå, men danner samtidig grunnlag for en mer robust kontrakt med lite endringer.
  • En del av dei beste løsningene vil kunne drive prisen opp. Med stor verdi på vurderingen av merverdi i gjennomføringsplanene har entreprenørene som legger inn de beste løsingene mer å gå på i forhold til å likevel vinne konkurransen. Det kan øke prisnivået.
  • En stor kontrakt gir store konsekvenser for entreprenøren om de legger inn for lave priser på store mengder eller noe av det de bærer risikoen for går galt. Det har betydning for prisnivået.
  • Konkurranse på byggetid har ført til at flere av tilbyderne har levert pris på Lepsøybrua bygd i stål. I kostnadsoverslaget er stålbru vurdert som dyrere enn betongbru. Det har gitt høyere pris enn det som ligg til grunn i kostnadsoverslaget, men samtidig gitt kortere byggetid som er gunstig for finansieringa av prosjektet. 

Kontrollregningen av tilbudene har bare ført til mindre korreksjoner og ingen endring i rekkefølgene på tilbyderne. Selv om det er store variasjoner internt i tilbudene vi har fått, så viser gjennomgangen at tilbudene vi har fått er kostnaden for å bygge Nordøyveien i dagens marked, med de planene som ligger til grunn, forklarer prosjektlederen

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.