Nordøyvegen ut på anbud før sommeren

De fire første entreprisene for Nordøyvegen i Møre og Romsdal skal legges ut før sommeren i år, opplyser prosjektleder Marianne Nærø i Statens vegvesen til Våre Veger.

Kjell Herskedal
7. feb. 2017 - 09:27

Hun tar forbehold om at bompengeproposisjonen blir ferdigbehandlet i Stortinget før anbudskonkurransen starter.  Vegdirektoratet er i rute og grunnlagsmaterialet vil bli oversendt til Samferdselsdepartementet i løpet av kort tid.

 

Deles opp i sju entrepriser

Fv. 659 Nordøyvegen er det største fylkesvegprosjektet noen gang i Møre og Romsdal. Anlegget skal gi fastlandssamband for 2900 mennesker i kommunene Haram og Sandøy og vil koste 3,8 milliarder kroner. Oppstart blir i år og prosjektet skal være ferdig i 2023. Prosjektet er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune, kommunene, bompenger, RDA-midler samt ferje- og hurtigbåtsubsidier.

Prosjektet deles opp i sju ulike entrepriser, hvorav den største – entreprise nr. 5 – er forhåndskalkulert til rundt 1,5 milliarder kroner. Entreprisene kommer i tur og orden fra 2017 til 2019. Størst aktivitet på anlegget vil det være mellom 2019 og 2021.

For entreprenørbransjen i Møre og Romsdal, som i øyeblikket har svært lite å gjøre på vegsektoren, er interessen for prosjektet stor.

-Vi håper mange kommer til å delta i anbudskonkurransene, sier Marianne Nærø. Før påske skal hun gjennomføre fire orienteringsmøter, tre for befolkningen i Haram og Sandøy og ett for interesserte entreprenører.

 

De sju tilbudene

Det som ellers skjer fram til anleggsstart er prosjektering og arbeid med konkurransegrunnlaget for de ulike entreprisene, som vil se slik ut:

Anbud 1: Veg og riggområde på Skjeltene.

Anbud 2: Forskjæring Austnes og Longva.

Anbud 3: Forskjæring Fjørtofta.

Anbud 4: Forskjæring Myklebust.

Anbud 5: Skjeltene-Fjørtofta. Den største kontrakten i prosjektet (Ca. 1,5 mrd. kroner) som omfatter alt fra Skjeltene til tunnelen kommer opp på Fjørtofta inkludert sjøfyllinger, tre bruer og to undersjøiske tunneler (Hestøya-Austnes og Longva-Fjørtofta). Denne entreprisen legges ut ca. februar 2018. Det er en forutsetning at forskjæringene i de fire første tilbudene er ferdig.

Anbud 6: Fjørtofta-Harøya. Dette er fastlandssambandet til Harøya i Sandøy kommune på romsdalskysten. Tilbudet omfatter vegbygging og miljøtunneler på Fjørtofta inkludert ny veg tvers over øya samt undersjøisk tunnel til Harøya. Grovt er dette tilbudet anslått å koste ca. 400 millioner kroner. Entreprisen skal være klar for å bli lagt ut ca. mars 2018.

Anbud 7: Dette er en totalentreprise på elektro for hele anlegget. Entreprisen skal være klar i

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.