KARRIERE

Nordmenn vil tilbake til Norge

Norske studenter som tar graden sin i utlandet, returnerer stort sett til Norge etter at studietiden er over.
Norske studenter som tar graden sin i utlandet, returnerer stort sett til Norge etter at studietiden er over. Bilde: Dag Yngve Dahle
Stein Jarle Olsen
25. aug. 2010 - 10:20

Andelen som har studert i utlandet og som blir boende i landet de har studert i, er langt lavere i Norge enn i våre naboland.Velferd

Det viser en studie utført av NIFU STEP for Lånekassen og søsterorganisasjonene i Norge, Danmark, Finland, Island og Færøyene.

– At mer enn halvparten av færøyske studenter som reiser ut, velger å bosette seg i studielandet, som oftest Danmark, er kanskje ikke så overraskende. Men også finske utlandsstudenter blir langt oftere enn nordmenn boende i studielandet etter avsluttet utdanning, forteller Jannecke Wiers-Jenssen, forskningsleder ved NIFU STEP, i en melding.

Under 20 prosent av nordmennene i undersøkelsen bodde i utlandet tre år etter eksamen. 43 prosent av finnene gjorde det samme.

– Norge har også flere gode velferdsordninger som kan bidra til å lokke nyutdannede tilbake til hjemlandet. Lang fødselspermisjon og god barnehagedekning er viktig for folk i etableringsfasen, påpeker Wiers-Jenssen.Flere i utlandet

Samtidig viser statistikken for fjoråret at det var flere som valgte å ta en full studiegrad i utlandet enn året før. 12.956 norske studenter tok en full studiegrad i utlandet, åtte prosent flere enn året før.

– Den positive trenden fra i fjor ser ut til å fortsette. Med tanke på at antall studieplasser i Norge ikke vokser proporsjonalt med økte søkertall, vil det mest sannsynlig bli flere norske studenter i utlandet i framtida, sier Astrid Bugge Mjærum, informasjonsdirektør i Lånekassen.Storbritannia på topp

Storbritannia var det mest populære studielandet, med 3.542 norske studenter på hele eller deler av utdanningen sin.

Andre populære studieland er Danmark, Australia, USA og Polen, som alle hadde over 1000 norske studenter i fjor. Også andre østeuropeiske land som Ungarn, Tsjekkia og Slovakia har en stor andel norske studenter, og de fleste der studerer medisin.

Økonomi og administrasjon er det flest nordmenn i utlandet studerer. Andre populære retninger er medisin, samfunnsfag, psykologi, kunstfag, teknologi og arkitektfag.

Les mer om: