SAMFUNN

Nordmenn stoler på lovbrytere

Espen Leirset
16. feb. 2006 - 15:45

Dette er sensitive opplysninger

* Opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn

* Politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning

* Om en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling

* Helseforhold

* Seksuelle forhold

* Medlemskap i fagforeninger

Mange har personlig info

* Mange virksomheter behandler sensitive personopplysninger om sine ansatte

* Nesten en av fem behandler opplysninger om sine ansattes helseforhold

* En av tre behandler opplysninger om sine ansattes familieforhold og medlemskap i fagforeninger.

* 15 prosent behandler opplysninger om de ansatte er siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling.

* 1000 tilfeldig trukne respondenter er spurt i undersøkelsen, pluss 424 virksomheter. Alle virksomhetene omfattes av loven i egenskap av å være arbeidsgiver.

Nesten alle bedrifter behandler sensitive personopplysninger, men nesten ingen behandler opplysningene korrekt etter loven, viser en ny rapport.

Rapporten viser også at nordmenn framstår som tillitsfull og ubekymret for at opplysningene om dem kan bli misbrukt.Klare krav

Arbeidsgivere er pålagt å ha et internkontrollsystem, et definert ansvar for behandling av opplysningene, oversikt over opplysninger som behandles, gjøre risikovurderinger og ha rutiner for å slette unødige opplysninger.

– Bare fem prosent av virksomhetene tilfredsstiller disse kravene til behandling av personlige opplysninger. Dermed bryter de loven, sier forsker Inger-Anne Ravlum ved Transportøkonomisk institutt.Nedslående funn

Forskeren har konkludert med at folk flest stoler på «storebror», men at de ikke har noen grunn til det. Onsdag presenterte hun de nedslående funnene for nyskapingsminister Heidi Grande Røys og direktør Georg Apenes i Datatilsynet.

– Vi vil ikke at folk skal gå rundt og være bekymret og urolige. Men her er det likevel grunn til å si fra, sier Grande Røys. Regjeringen har utformet brosjyrer som er lagt ut på regjeringen og NHOs nettsider. Men dette har ikke vært godt nok for å informere folk og bedrifter. Ministeren vedgår at regjeringen har en stor utfordring i å informere både folk, bedrifter og offentlige virksomheter om personvern.Foreslår personvernombud

Dette er ikke første gang det er dokumentert at bedrifter har liten kjennskap til hvilke krav loven setter til bedrifter som håndterer sensitive personopplysninger.

Fornyingsminister Heidi Grande Røys har ingen konkrete svar på hvordan hun skal få flere bedrifter til å følge loven. Hun ser på problemet som en del av debatten om epostsikkerhet, hvor regjeringen skal sende ut et høringsnotat i løpet av våren.

I den forbindelse foreslår hun at «digital kompetanse» kan bli et eget fag i skolen, hvor skolebarna skal lære at informasjon de legger ut på internett om seg og sine venner kan bli liggende til evig tid.

Håper på julenissen

Resepten direktør Georg Apenes i Datatilsynet foreslår er et eget ombud som ivaretar personvernet. Han ønsker seg et personvernombud i julegave hos statsråden, men Grande Røys vil ikke gi noen garantier. Hennes svar er:

– Vi får se hva julenissen har i sekken når den tid kommer.

Verken Apenes eller Grande Røys avviser at gebyrer for bedrifter som bryter loven kan bli aktuelt, men ikke i overskuelig framtid.

Les hele rapporten om bedriftene her (PDF) - sammendrag (PDF)

Les rapporten om folks holdninger til personvernsikkerher her (PDF)

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.