KARRIEREARBEIDSLIV

Nordmenn pensjonerer seg sist

TALL: Norske seniorer holder ut.
TALL: Norske seniorer holder ut. Bilde: colourbox.com
Dag Yngve Dahle
27. feb. 2009 - 08:19

"Norge har ikke råd til å la oss pensjonere oss tidlig. Eldrebølgen gjør at nordmenn må stå lenger i jobb. Eldre presses ut av arbeidslivet. Glem AFP-alderen 62 år."

På topp

Slik har ekspertene messet de siste årene.

Men ser vi på statistikk over gjennomsnittlig pensjonsalder, viser det seg at arbeidstakere i Norge står lengre i jobb enn kolleger i andre land i Europa.

Tall fra Eurostat viser nemlig at vi i gjennomsnitt holder ut til vi er 64,4 år gamle.

Det er nesten seks år mer enn jumbo Slovakia, der pensjonsalderen i snitt er 58 år (se figuren).

Nederland og Sverige følger på plassene bak Norge med 63,9 år. Finland plasserer seg midt på lista med en pensjonsalder på 61,6 år.

Sysselsetter flest eldre i Europa

Skal ikke gå av

Danskene takker av først blant de nordiske landene. Der er pensjonsalderen 60,6 år, nesten fire år mindre enn her på berget og lavere enn EU-snittet, som er 61,2 år.

Per Erik Solem, forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), har med sine 64 år snart nådd gjennomsnittlig pensjonsalder i Norge. Han er ikke ferdig med sin yrkeskarriere.

Per Erik Solem, forsker ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).
Per Erik Solem (foto: Dag Yngve Dahle. Dag Yngve Dahle

– Nei, jeg har ikke lagt noen planer om å slutte med det første. Av og til tenker jeg likevel at nok får være nok. Ikke på grunn alderen, men på grunn av de siste årenes økte inntjeningskrav til meg som oppdragsforsker. Jeg har ikke blitt forsker for å løpe etter penger, sier han.

Tradisjon

Solem bekrefter at nordmenn står lenge i jobb.

– Island ligger klart foran alle andre, men Norge ligger svært høyt. Norge kommer i neste gruppe sammen med Sverige, Sveits og New Zealand. Det henger antakelig sammen med at arbeidslinja har stått sterkt og har lang tradisjon – helt fra «Hele folket i arbeid». På 80-tallet innførte Norge ikke så omfattende tidligpensjonsordninger som mange europeiske land innførte. Vi har også en høy pensjonsalder i folketrygden, altså 67 år. Kun Island har så høy pensjonsalder, sier forskeren.

Han nevner flere årsaker:

– Trepartsamarbeidet i den nordiske modellen, der arbeidstakerorganisasjonene har god innflytelse over arbeidsforholdene og arbeidsgiverne er interessert i å ta vare på arbeidskraften, betyr en god del. Vår lave arbeidsledighet spiller også en rolle. Tidligpensjonsordningene i mange europeiske land ble i stor grad etablert for å få ned arbeidsledigheten, sier Solem.

God helse

– Det stemmer at vi har høyere pensjonsalder enn de fleste andre land. Ikke alle er klar over dette. Mange tror nok at pensjonsalderen er lavere enn den er fordi det ofte nevnes i den offentlige debatten at mange havner på trygd og andre yrkespassive ordninger, sier Helge Nome Næsheim, leder i Statistisk sentralbyrås seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk.

Han peker på flere årsaker til at norske seniorer topper lista.

– Yngre alderskull av kvinner jobber mer når de blir eldre. Det skyldes blant annet at de har høyere utdanning enn tidligere generasjoner av kvinner. En annen grunn er at levealderen er høy i Norge og folk har god helse. Vi har også hatt en vridning fra manuelle jobber til mindre slitsomme kontoryrker, sier Næsheim.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.