NETTARKIV

Nordisk enhet

Knut Gartland
7. des. 2001 - 10:39

Den nye, nordiske organisasjonen, som trer i funksjon fra nyttår, får rundt 400 ansatte under ledelse av administrerende direktør Frode Haugen. Hele 300 av medarbeiderne befinner seg i Norge. Frode Haugen, Asger Knudsen og Klas Lundgren fortsetter som admnistrerende direktører for henholdsvis Alcatel Norway, Alcatel Danmark og Alcatel Sverige. Ingen folk blir flyttet på som følge av omorganiseringen.

- Hensikten med omorganiseringen er å møte krav fra store telekunder som i stor grad opererer med Norden som ett marked, utnytte selskapets ledende stilling på teknologi og kompetanse i Norden som en helhet samt effektivisere organisasjonen, sier Frode Haugen. Han skal lede den nye organisasjonen fra Norge.

Alactel håper at omleggingen skal skape et bredere fagmiljø på tvers av landegrensene innen produktområdene som får hver sin nordisk leder. Med større nordiske fagmiljøer mener Alcatel å oppnå større fleksibilitet med tanke på håndtering av oppdrag i hvert land eller på tvers av landegrensene.

- Vi skal bygge videre på våre sterke og langvarige kundeforhold med ledende teleoperatører i vår region, samtidig som vi viser oss som en kompetansepartner for nye aktører. Målet er å øke markedsandelene, slik at vi i et nordisk perspektiv blir blant de tre ledende leverandørene i løpet av to til tre år, sier Haugen.

Les mer om: