Norden på budsjettoppen

Norden på budsjettoppen
  • Samfunn

Danmark ligger på EU-toppen med et budsjettoverskudd på fem prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP).

Sverige følger på plassen etter, med tre prosent budsjettoverskudd.

Åtte over, ti under

Bare åtte av EUs 25 medlemsland gikk med overskudd i fjor, deriblant også Finland og Estland.

Hele ti land opererte med et underskudd under EU-rammene.

Sju av disse brøt med valutaunionen EMUs stabilitetsregler, melder Eurostat.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå