KRAFT

Nord Pool Spot slakter rapport

JEVNERE PRISER: - Flere priser vil på sikt føre til jevnere priser, sier utvalgsleder Torstein Bye fra Statistisk sentralbyrå.
JEVNERE PRISER: - Flere priser vil på sikt føre til jevnere priser, sier utvalgsleder Torstein Bye fra Statistisk sentralbyrå. Bilde: Mona Sprenger
Mona Sprenger
30. nov. 2010 - 15:15

Utvalget

Olje- og energidepartementet satte ned utvalget i kjølvannet av fjor vinterens høye kraftpriser. Ekspertutvalget skulle vurdere driftskoordinering og utnyttelse av kraftsystemet, hvilke krav som stilles til sikkerhetsmarginer i systemet og hvordan systemet kan utnyttes mer effektivt. Torstein Bye fra Statistisk sentralbyrå ledet utvalget med blant andre Christian Riis fra Handelshøyskolen BI, Mette Bjørndal fra Norges Handelshøyskole, Gerd Kjølle fra SINTEF og Gerard Doorman fra NTNU.

Mens sprengkulda førte til at strømprisen gikk opp i store deler av landet, mottok olje- og energiminister Terje Riis-Johansen en rapport fra et utvalg som har sett på hvordan prisen kan reduseres.

Flere prisområder

Utvalget foreslår blant annet en overgang til en mer detaljert områdeinndeling i soner eller noder, og mer informasjon på detaljnivå for å få til en effektiv konkurranse i marked.

– Flere priser vil på sikt føre til jevnere priser, sier Torstein Bye fra Statistisk sentralbyrå.

Han har ledet utvalget som har bestått av både økonomer og ingeniører. Og alle var enige, understreket Bye.

Les også: – En alvorlig situasjon

– Vil komme

Utvalget mener at dagens system ikke tar fysikken og markedet tilstrekkelig på alvor og det derfor ikke utløser relevant adferd. Hvor mange prisområder det vil være snakk om vil ikke Bye spekulere i, men det har blitt identifisert hele 2800 noder i Norge.

– Dette er viktige krysslinjer som kan sammenlignes med veikryss. Det er her det oppstår kø og transporten stopper opp, forklarer Bye, som har tro på at dette systemet på et eller annet tidspunkt vil bli innført.

– Det er mulig å innføre det uten at Sverige gjør det. Norge bør her gå i front. Det har blitt foretatt mange studier av nodeprising som viser at forskjellene i samfunnsøkonomisk effektivitet er betydelig, og det innføres nå i USA.

adm. direktør i Nord Pool Spot, Mikael Lundin.
Riktige valg KRITISK: - Rapporten bærer preg av å komme fra skrivebordet fra Norges samfunnsøkonomer, sier adm. direktør i Nord Pool Spot, Mikael Lundin. Mona Sprenger

Riktige valg

Utvalget mener at flere priser vil stimulere til at de riktige og lønnsomme investeringene blir tatt først, enten det gjelder nye produksjon og nett.

Utvalget er også opptatt av at forbrukeren må få bedre informasjon, for å kunne reagere på prisforskjeller. Her vil innføringen av automatiske målestasjoner (AMS) spille en viktig rolle.

– Skrivebordsrapport

– Dette er en fin fysisk modell, som har lite med markedet å gjøre. Rapporten bærer preg av å komme fra skrivebordet fra Norges samfunnsøkonomer, sier adm. direktør i Nord Pool Spot, Mikael Lundin.

Han understreker at markedet og Nord Pool Spot ønsker bedre nett og ett prisområde for Europa.

– Ikke nåværende nett og 3000 priser. En slik modell tar også bort kundeperspektivet. Alt havner på produsentene.

Ikke bekymret

Utvalgsleder Torstein Bye mener at det derimot ikke er noe problem for markedet om denne modellen blir innført.

– Utvalget er ikke bekymret. Vi kan ikke se imperfeksjoner som krever handling, selv om markeder for risikohåndtering blir anderledes.

Les også:

Vil se på saken

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen lover derimot at han vil sette seg grundig inn i rapporten.

– Jeg er glad for innspill. Det er interessant om en mer detaljert prissetting vil bedre kraftflyten og gi en riktigere pris over tid, sier statsråden.

Les hele rapporten hos Olje- og energidepartementet.

Les mer om: