Norconsults arkitektfirma i Høyesterett etter byggeskandale

– Husene er revet og bygget opp på nytt.

Norconsults arkitektfirma i Høyesterett etter byggeskandale
Takene på tomannsboligene var bygget med flate, isolerte tak uten lufting og måtte rives. Foto: Norgeibilder/Sør-Trøndelag tingrett

Fire nye, kjedede eneboliger i Trondheim er blitt et mareritt for kjøperne. Husene, som var bygget av latviske ferdigelementer, måtte utbedres for nær tre millioner kroner hver, før de ble beboelige. Kjøpssummen var omtrent syv millioner kroner.