Norconsult skal prosjektere verdens lengste undersjøiske vegtunnel

Norconsult skal prosjektere verdens lengste undersjøiske vegtunnel
Bilde: Ill.: Statens vegvesen

– Dette prosjektet er et stort og viktig prosjekt for Rogaland, som også vil oppleve stor trafikkvekst fremover, kommenterer Sigurd Rugsland, divisjonsdirektør for Plan og samferdsel i Norconsult. – Det er også et svært viktig prosjekt for vårt kontor i Stavanger som innehar mye av den kompetanse Norconsult har tilbudt vegvesenet i dette oppdraget. Særdeles spennende er det at verdens lengste undersjøiske vegtunnel også vil inngå i prosjektet. Tunnelprosjekter og fjellanlegg er et av de strategiske satsingsområdene til Norconsult - et område der vi besitter svært solid kompetanse med et utall av tunge prosjektreferanser.

I oppdraget inngår, utover prosjektering av veg, tunnel og konstruksjoner, også blant annet omfattende arbeider knyttet til vann- og avløp, landskap og arkitektur, støy, miljø, HMS, elektro, ventilasjon og luftforurensning. Det vil i oppdraget inngå et eget prosjekt knyttet til tunnelutsmykking, med bl.a. fokus på å skape en positiv kjøreopplevelse i de lange og omfattende tunnelsystemene

– Tverrfaglighet står sentralt i Norconsult, og dette prosjektet stiller svært store krav til tverrfaglighet i gjennomføring og produkt, fortsetter Rugsland. – Prosjektet vil involvere medarbeidere som jobber ved våre kontorer i Stavanger, Haugesund, Bergen og Sandvika, noe som virkelig vil trekke på Norconsults vide tilstedeværelse sammen med vår faglige bredde og spisskompetanse.E 39 Eiganestunnelen

E39 Eiganestunnelen innebærer ny bytunnel i Stavanger fra Motorveien ved Mosvannet til nordre utløp av Byhaugtunnelen og ny veg i dagen fra Byhaugtunnelen og Eiganestunnelen til Smiene.

Prosjektet omfatter 5 km ny 4-felt veg gjennom Stavanger hvorav 3,7 km blir lagt i tunnel. Strekningen vil bidra til en betydelig økning av trafikksikkerhet og fremkommelighet for 35.000 kjøretøy pr. døgn.Rv 13 RYFAST

Rv13 RYFAST er nytt vegsamband mellom ny E39 i Stavanger kommune og eksisterende Rv13 i Strand kommune. Hensikten er å etablere fastlandssamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren og sørge for nytt fastlandssamband til Hundvåg fra Stavanger.

Prosjektet består av to 4 -felts undersjøiske tunneler, Hundvågtunnelen på 5,6 km og Solbakktunnelen på 14.1 km. Solbakktunnelen blir verdens lengste undersjøiske vegtunnel når den åpnes. Rv 13 og Hundvågtunnelen kobles direkte mot E39 i Eiganestunnelen i et felles kryss/vegsystem.

Både RYFAST og Eiganestunnelen er omtalt i regjeringen sitt forslag til nasjonal transportplan (NTP) for 2010–2019. Forprosjektfasen starter nå i mai/juni og begge delprosjektene er planlagt åpnet for rafiktk ved årsskiftet 2018/19.

Les mer om: