ARKIVNYHETER

Norconsult prosjekterer Sokna – Ørgenvika

Riksveg 7 blir 20 km kortere når den nye vegen mellom Sokna og Ørgenvika er ferdig. Krysset på Hamremoen mellom nåværede riksveg 7 og fylkesveg 280 skal bygges om.
Riksveg 7 blir 20 km kortere når den nye vegen mellom Sokna og Ørgenvika er ferdig. Krysset på Hamremoen mellom nåværede riksveg 7 og fylkesveg 280 skal bygges om. Bilde: Ill.: Statens vegvesen
Jarle Skoglund
28. juni 2010 - 14:32

Etter evaluering av innkomne tilbud på kjøp av prosjekteringstjenester til rv. 7 Sokna – Ørgenvika, har regionvegsjefen avgjort at oppdraget tildeles Norconsult AS. Tre firmaer leverte tilbud, og selv om tilbudet fra Norconsult ikke var lavest i pris, er dette vurdert å være det økonomisk mest fordelaktige.Arbeidet vil bli startet for fullt etter sommerferien, og de første konkurransegrunnlagene, som er grunnlaget for utlysing av anbud, skal være ferdige innen 1. april 2011.Kontraktssummen er 20,8 mill. kr, og inkluderer ytelser i byggeperioden for vel 2,5 mill. kr.

Les mer om: