KLIMA

Norconsult mener utslipp fra anleggsplasser er underrapportert

Selskapet foreslår et utviklingsprosjekt, for å digitalisere innsamling av reelle utslipp av klimagasser fra bruk av fossile brensler i anleggsvirksomhet.

Fra anlegg er de reelle utslippene ofte høyere enn beregnet, sier Norconsult som vil har fellesprosjekt for digitalisert innsamling og beregning. Bildet viser byggingen av Ulvintunnelen, en del av Fellesprosjektet E6- Dovrebanen.
Fra anlegg er de reelle utslippene ofte høyere enn beregnet, sier Norconsult som vil har fellesprosjekt for digitalisert innsamling og beregning. Bildet viser byggingen av Ulvintunnelen, en del av Fellesprosjektet E6- Dovrebanen. Foto: Mari Gisvold Garathun

– Vi har rett og slett for lite data tilgjengelig til at vi kan gi realistiske anslag for disse klimagassutslippene fra anlegg. Vi har heller ikke gode nok verktøy for å samle inn data, sier prosjektdirektør for bærekraft i Norconsult, Ketil Søyland.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.