Norconsult hadde for få aksjer

Norconsult hadde for få aksjer
AKSJONÆR: Marte Gammelsæter er nå blitt aksjonær i Norconsult. De yngre medarbeiderne er sterkt oppfordret til å bli eiere i egen bedrift. Bilde: Norconsult

Kun 25 av de 1275 ansatte i Norconsult i Norge har ikke aksjer i selskapet. Det høye antallet ansatte med aksjer er resultatet av en emisjon Norconsult nettopp har gjennomført.

Ansatteid

Bakgrunnen for emisjonen var en kombinasjon av behov for vekstkapital og å tilby nye ansatte aksjer i selskapet..

– Ja, det stemmer, Norconsult er hundre prosent eid av de ansatte. Vi har vokst mye og det var ikke aksjer tilgjengelig, bekrefter Tom Arild Junge, direktør for økonomi, personal og marked.

– Så vidt jeg vet er vi Nordens største selskap som er helt eid av ansatte, fortsetter han.

Ledelsen i Norconsult kommer likevel ikke til å bli sittende med ekstra velfylte bankkonti. Emisjonen var denne gangen på 76 millioner kroner.

– Det stemmer godt overens med de oppkjøpsbehovene vi nå ser, sier Junge.

VOKSER: Økonomidirektør Tom Arild Junge måtte gjennomføre en emminsjon for å kunne opprettholde målet om at så mange ansatte som mulig skal ha aksjer i Norconsult. Selskapet har vokst så mye at det knapt er tilgjengelige aksjer igjen.
Satser internasjonalt VOKSER: Økonomidirektør Tom Arild Junge måtte gjennomføre en emminsjon for å kunne opprettholde målet om at så mange ansatte som mulig skal ha aksjer i Norconsult. Selskapet har vokst så mye at det knapt er tilgjengelige aksjer igjen. Norconsult

Satser internasjonalt

Norconsult har satt et mål om at dagens internasjonale omsetning på 200 millioner kroner skal vokse til 500 millioner innen 2015. Veksten skjer først og fremst i Afrika og i Sør-Amerika.

– Vi har kjøpt et selskap i Johannesburg, det skal bygges videre ut og være base for vår satsing i det sørlige Afrika. Selskapet har 25 ansatte, innen 2015 regner vi med at det er 100 til 150 ansatte der. Selskapet får norsk ledelse og lokalt ansatte. Så er vi i ferd med å opprette et selskap i Peru, det er mye basert på et større vannkraftprosjekt vi har hatt gående der en periode, forteller Junge.

Aksjonær

En av de ferskeste aksjonærene er Marte Gammelsæter, 27 år gammel og med to og et halvt års fartstid i selskapet. Hun har nå tegnet seg for 600 aksjer til en kurs av 41.67.

Hun forteller at forrige gang det var emisjon hadde hun ikke den nødvendige fartstiden på et år i selskapet.

– Jeg var ikke klar over ordningen da jeg søkte. Under intervjuet ble jeg presentert for ordningen, men den gangen var det ikke viktig for meg. Siden er jeg nærmest tytt ørene fulle fra eldre ansatte om hvor god investering dette har vært.

Fordeles

Gammelsæter forteller at hun opplever at ansattes eierskap knytter dem nærmere til selskapet. Det er strenge regler knyttet til dette eierskapet, alle som slutter eller går av med pensjon må selge sine aksjer. Det er heller ikke anledning til fri omsetning mellom de ansatte.

Aksjene fordeles etter egne regler der blant annet ansiennitet og kompetanse inngår som kriterier.

– Denne gangen var det et mål å få yngre ansatte til å kjøpe, forteller hun.

Norconsult-direktør John Nyheim: – Rådgivere må få mer skitt under neglene

Les også: Norconsult kjøper mer

Rambøll vil bli størst

Les mer om: