INDUSTRI

Norcem truer med kullforurensing

Camilla Aadland
6. nov. 2008 - 11:45
Vis mer

Tidligere i år trakk Statens forurensningstilsyn (SFT) frem tre bedrifter som har bidratt til at de norske CO 2-utslippene i fjor var lavere enn forventet.

Blir dyrere

En av disse var Norcems sementfabrikk i Brevik.

– Vi mener dette er ett av Norges beste miljøprosjekter innen industrien, sier direktør Per Brevik i Norcem.

Han kan ikke skjønne hvorfor tollmyndighetene vil skattlegge biobrenselet, noe som vil medføre en utgift på 80 millioner kroner i året.

SFT enig med Norcem

Norcem bruker et avfallsbasert brensel basert på en blanding av sortert husholdningsavfall og industriavfall i produksjonen av sement.

Slikt brensel skal i utgangspunktet være fritatt for avgift fordi det erstatter fossilt brensel og reduserer mengden avfall til deponi.

Allerede i 2006 begynte tollmyndighetene å snuse på Norcems bruk av avfall, og i august i år kom vedtaket om avgift til tross for at SFT i to brev til tollmyndighetene har fremholdt at Norcem ikke er avgiftspliktig.

– Det verste er at tollmyndighetene ikke lytter til det faginstansen sier, mener hovedtillitsvalgt Tom Jacobsen i Norcem.

Brev

Han har skrevet brev til statsminister Jens Stoltenberg, i håp om at regjeringen omgjør vedtaket fra tollregion Oslo.

– Jeg er opptatt av at vi skal ha en jobb å gå til. Norcem er del av et stort konsern, og må kjempe om investeringspenger. Vi har fått 60 millioner kroner for å ta hånd om mer avfall, men det prosjektet er satt på vent til anken er behandlet, sier Jacobsen.

Ikke planlagt

Tollmyndighetene mener imidlertid at brenselet må skattlegges fordi det ikke oppfyller kravet om at avfallsbasert brensel skal være resultat av en planlagt prosess.

– Jeg kan ikke skjønne at de kan mene noe sånt. Vi har kildesortert husholdningsavfall som basis. Det blir sortert ut i et mottaksanlegg, der glass, metall, trevirke o.l. blir tatt bort. Deretter blir det kvernet i to trinn, siktet, før det gjennomgår en ny metallseparering. Hvis ikke det er en planlagt prosess, vet ikke jeg, sier Brevik.

Anket

Norcem har anket saken. Hvis ikke vedtaket blir endret, vil sementprodusenten prøve saken i rettssystemet.

– Hvis Høyesterett i siste instans fastslår dette, vil det bidra til usikkerhet omkring Norcems virksomhet framover, sier Brevik.

Foreløpig vil ikke Finansdepartementet gripe inn i saken.

– Denne konkrete saken er nå til behandling i Toll- og avgiftsdirektoratet som klage over forvaltningsvedtak. Jacobsens innspill vil derfor bli oversendt dit, slik at også disse synspunktene blir kjent for direktoratet når endelig vedtak skal fattes i saken, sier seniorrådgiver Anders Lande.

CO2-kutt i Brevik premieres

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.