INDUSTRI

Norcem får ikke svar

85 MILLIONER: Tollmyndighetene vil skattlegge Norcems bruk av avfallsbasert brensel. Nå venter Norcem på at de skal få svar på klagen sin.
85 MILLIONER: Tollmyndighetene vil skattlegge Norcems bruk av avfallsbasert brensel. Nå venter Norcem på at de skal få svar på klagen sin. Bilde: Mona Sprenger
Camilla Aadland
17. apr. 2009 - 07:31

I verste fall må Norcem gå over til kullfyring, om tollmyndighetene får det som de vil.

– Det ble sagt at vi skulle få en avklaring før påske, men vi hørte ingenting, sier direktør Per Brevik til Teknisk Ukeblad.

Vil skattlegge

Norcem bruker et avfallsbasert brensel basert på en blanding av sortert husholdningsavfall og industriavfall i produksjonen av sement.

Slikt brensel skal i utgangspunktet være fritatt for avgift fordi det erstatter fossilt brensel og reduserer mengden avfall til deponi.

Tollmyndighetene mener imidlertid at brenselet må skattlegges fordi det ikke oppfyller kravet om at avfallsbasert brensel skal være resultat av en planlagt prosess.

Les mer: Norcem truer med kullforurensingFinansministeren involvert

Finansminister Kristin Halvorsen har bedt om å få avgjørelsen fra tollmyndighetene på sitt bord.

I januar skrev hun i et svar til FrPs Kåre Fostervold at Tolldirektoratet snart skulle komme med sin redegjørelse.

– Departementet vil vurdere saken så snart direktoratets redegjørelse foreligger, herunder om det er behov for å endre regelverket. For ordens skyld vil jeg nevne at en eventuell endring av regelverket vil kunne ta noe tid, blant annet fordi det kan være behov for nærmere utredninger og at eventuelle endringsforslag må sendes på høring, skriver Halvorsen.Forventer støtte

Brevik mener departementet bør slutte opp om det han mener er et glimrende miljøprosjekt.

– Vi trenger en avklaring. Hvis resultatet blir at avgiftsplikten opprettholdes, får det konsekvenser. Vi må etterbetale avgift fra august i fjor, og vi må også gjøre endringer. Vi kan ikke kjøre på den måten vi gjør dersom det betyr 85 millioner kroner i avgift, sier Brevik.