ENERGI

Norad etterlyser privat kapital til fornybar energi i utviklingsland

Energibruken i Afrika vil dobles de neste 20 årene. – Hvis det blir mest bruk av kull i disse landene, er det en katastrofe for miljøet, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.

En mann vedlikeholder solcellepanelene på taket til GO-Supermarket i Ha Long City i Vietnam, der Norad har støttet et solcellekraftverk gjennom sin bedriftstøtteordning.
En mann vedlikeholder solcellepanelene på taket til GO-Supermarket i Ha Long City i Vietnam, der Norad har støttet et solcellekraftverk gjennom sin bedriftstøtteordning. Foto: Christopher Brandt

Av nær 50 milliarder i bistandsmidler satte Norge av 1,5 milliarder til energiproduksjon og fornybare kilder, viser fjorårets regnskap for bistandsmidler.