Nomeland Maskin tapte i retten mot Statens vegvesen

Nomeland Maskin tapte i tingretten etter å ha saksøkt Staten v/Samferdselsdepartementet i en tvistesak etter arbeid i forbindelse med en driftskontrakt i Setesdal 2012-2018.

Rv 9 er hovedferdselsåren gjennom Setesdal og går fra Kristiansand til Haukeli.
Rv 9 er hovedferdselsåren gjennom Setesdal og går fra Kristiansand til Haukeli. Foto: Thor Søndenaa
Thor Søndenaa
30. apr. 2021 - 22:10

Kontrakten omfattet driftsoppgaver- og vedlikeholdsoppgaver i hht. en kontrakt utlyst av Statens vegvesen på vegnettet i Setesdal nord for Ose.

I forbindelse med sluttoppgjør etter kontrakten fremmet Nomeland Maskin krav om vederlagsjustering for rigg og drift under henvisning til det økte omfanget i kontraktens omsetning. Statens vegvesen avslo kravet.

Omfanget i kontrakten økte med 83 prosent

Nomeland Maskin hevder å ha måttet utføre om lag det dobbelte av avtalt produksjon – noe det ikke var uenighet om. Det var heller ikke uenighet om at entreprenøren hadde fått betalt for faktisk arbeid i henhold til priser som var angitt i konkurransegrunnlaget, enten det var enhetspriser etter prisskjema E3, regningsarbeid etter E4, eller særskilte bestillingsjobber basert på entreprenørens spesifikke timeliste.

Men økningen av omfanget på nær 83 prosent har medført innleie av maskiner og utstyr – noe som også har påført bedriften ekstra kostnader til administrasjon, hevdet Nomeland. Det samlede kravet mot Statens vegvesen lød på 562 373,66 kr. eks. mva. med tillegg av renter på sluttoppgjøret. I tillegg saksomkostninger.

Merarbeidet ikke sannsynliggjort

Retten kom til at Staten blir å frifinne i søksmålet. Retten fant etter bevisførselen ikke at Nomeland Maskin har sannsynliggjort at det er utført arbeid på kontrakten – både hva gjelder arbeid på mengde og regningsarbeid etter time - utover det kontrakten samlet har angitt.

Videre er det klart at dersom entreprenøren har prissatt de ulike prosesser for lavt, for eksempel for lite bidrag til også å dekke administrasjonskostnader, så er dette entreprenørens risiko.

Retten har også kommet til at Staten v/ Samferdselsdepartementet har krav på dekning av sakskostnader forbundet med tvisten – til sammen 99 317,- kr.

Ankefristen er på en måned.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.