Nok en utsettelse i framdriften for E18 Tvedestrand – Bamble

En ny frist for reguleringsplanen for E18 Grimstad - Bamle er nå satt til oktober/november.

 Oversikt over ferdigbygde og gjenstående parseller på E18 Grimstad - Bamble.
Oversikt over ferdigbygde og gjenstående parseller på E18 Grimstad - Bamble. Foto: Nye Veier
Thor Søndenaa
22. apr. 2021 - 08:58

På et styremøte i det interkommunale plansamarbeidet for E18 Grimstad - Bamble onsdag 21. april ble det vedtatt å endre framdriftsplanen for strekningen Dørdal – Tvedestrand.

Statsforvalteren: Tunneler og bruer er en viktig del av løsningen for ny E18 i østre Agder

Andre gangen at planen utsettes

IKP-styret har tidligere fått delegert fullmakt fra sine respektive by- og kommunestyrer til å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn.

Dette er andre gangen planen blir endret. Opprinnelig skulle planen ut på høring 13. mars med sikte på at de seks berørte kommunene Tvedestrand, Vegårshei, Risør, Gjerstad, Kragerø og Bamble skulle behandle forslaget og fatte vedtak før sommeren 2021.

Så ble datoen for høring utsatt til 12. mai med forutsetning at det skulle foreligge gyldige vedtak på reguleringsplan i by- og kommunestyrer i de berørte kommunene i løpet av september 2021.

Nå er den nye perioden for høring satt til 18. juni – 1. september med en målsetting om at de seks kommunene skal kunne rekke å gjennomføre saksbehandlingen og få vedtak i havn i løpet av oktober/november.

Mye støy

Støynivået rundt planarbeidet har vært merkbart i lokalmiljøet. Kampen har bl.a. stått om hvorvidt Nye Veiers ønsker om reduserte brulengder og ingen tunneler for å oppnå størst mulig samfunnsøkonomisk nytteverdi (les: reduserte byggekostnader) skal tas til følge.

Videre om bredden på viltpassasjene skal være på 20 meter eller 40 meter, hensyn til uberørt natur og biologisk mangfold samt innspill fra flere hold om at det vil bli vesentlig rimeligere å benytte nåværende trase for vegen framfor å bygge ny. Med andre ord flere momenter som også dominerte debatten rundt byggingen av E18 Arendal – Tvedestrand.

Det har også underveis vært direkte møter mellom Nye Veier og Statsforvalteren i Agder.

Begge parter har overfor lokalpressen understreket både at de har vilje til og ser fram mot en god prosess og dialog framover.

 -Må bevilge oss mere tid

 - Vegplanlegging er komplisert. Vi planlegger en vei som kommer til å påvirke utviklingen av landsdelen vår i tiår framover. Da må vi kommunene sammen med Nye Veier bevilge oss mer tid når det kjennes riktig. Kommunene har sine ønsker og prioriteringer som Nye Veier må få tid til å gjøre faglige vurderinger på, har Per Kristian Lunden, ordfører i Risør og styreleder for det interkommunale plansamarbeidet E18 Grimstad – Bamble, tidligere uttalt.

Da et vogntog lastet med 27 tonn brunost tok fyr i Brattlitunnelen i Nordland i 2013, brant osten i fire døgn (bildet). Fortsatt mangler det nødfortau og snunisjer i tunnelen, som ikke er oppgradert etter sikkerhetsforskriften.
Les også

Vil utsette oppgradering av de mest utsatte tunnelene. Erkjenner at det gir dårligere tunnelsikkerhet

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.