BYGG

– Nok at 10% av studentboligene er tilpasset funksjonshemmede

FOR DYRT: For Arne Skjelle, konstituert adminstrerende direktør i BNL, er universelt utformede studentboliger for dyrt. Han ber om at kun ti prosent skal bygges universelt.
FOR DYRT: For Arne Skjelle, konstituert adminstrerende direktør i BNL, er universelt utformede studentboliger for dyrt. Han ber om at kun ti prosent skal bygges universelt. Bilde: Håkon Jacobsen
Joachim Seehusen
27. feb. 2012 - 15:55

I de nyeste tekniske forskrifter er det høye krav til universelt utforming. For høye, mener noen. Det følger av byggteknisk forskrift at boenhet i bygning med krav til heis skal være universelt tilgjengelig. Kommunal og regionalminister Liv Signe Navarsete tok protestene fra byggenæringen alvorlig.

I januar sendte hun et forslag på høring om kravet om universell utforming kun skulle gjelde 20 prosent av studentboligene.

Les også: Studentboliger slipper universell utforming

Frp ønsker Navarsete velkommen etter

Ikke nok

Det er ikke nok for Byggenæringens Landsforening (BNL) som i sitt høringsnotat går inn for at kun hver tiende studentbolig skal være universelt tilgjengelig. I sitt høringsbrev skriver BNL følgende:

"BNL er i utgangspunktet positiv til at det stilles krav til universell utforming og tilgjengelighet i studentboliger. I medieutspill fra SiO og SiT (Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus og Studentsamskipnaden i Trondheim, red.anm.) viser de til at de har overkapasitet av tilgjengelige boliger.

Så lenge kravet om besøksstandard opprettholdes og det i den enkelte samskipnad synes å ha tilstrekkelig med tilpassete boliger, mener BNL at departementet bør lempe ytterligere på kravene tilknyttet antallet tilpassete boenheter i nye byggeprosjekter.

BNL foreslår derfor at unntaket til krav om tilgjengelighet som KRD foreslår til 80 % av leilighetene, heves til 90 % av leilighetene. Uavhengig av andelen unntatt bør også unntaket gjelde alle typer studentboliger."

Les også: Bygget studentbolig på 8,8 m2

Vil ha plan

BNL ber i tillegg myndighetene legge frem en plan for å bygge flere studentboliger, og skriver at studentboligene både bør være mange nok og rimelige for studentene.

"BNL mener derfor at departementet bør utarbeide en konkret tiltaksplan for å få bygget flere studentboliger", heter det i høringsbrevet.

Les også: Bygger over tusen studentboliger

Også for boliger

Selv om det i denne saken bare var snakk om studentboliger, lar ikke BNL sjansen gå fra seg til å si sin mening om universell utforming også for det ordinære boligmarkedet.

BNL peker på at de minste boligene får det største prispåslaget av universell utforming.

"Krav om tilgjengelighet i alle boliger påvirker kostnadene i varierende grad avhengig av størrelsen på bygningen. Mest for de små. Ved å kunne differensiere på kravene, kan det sikres at det fortsatt bygges kostnadseffektive små boliger. Det vil være et konkret og effektivt virkemiddel for å få flere førstegangsetablerere inn i boligmarkedet."

Les også: Madeleine (21) flytter inn i Sveriges minste studentbolig

Les mer om: