ARKIVNYHETER

Noe svakere i Hydro

SLITER LITT: Selv om produksjonen økte, så gikk resultet ned for Hydro. Økte råvarepriser har skylden. Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg arbeider fortsatt med effektiviseringstiltak.
SLITER LITT: Selv om produksjonen økte, så gikk resultet ned for Hydro. Økte råvarepriser har skylden. Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg arbeider fortsatt med effektiviseringstiltak. Bilde: Trond Gram
Anders J. Steensen
27. okt. 2011 - 08:28

Norsk Hydro 3. kvartal

  • Underliggende EBIT 1.646 millioner kroner
  • Ytterligere forbedring i produksjonsresultatene i bauksitt- og aluminavirksomheten
  • Kostnadspress på råvarer
  • Solid bidrag fra energivirksomheten
  • Qatalum i full produksjon
  • Strømlinjeforming av portefølje gjennom avhendelse
  • Sesongmessig nedgang i salg og svakere marked
  • Økt makroøkonomisk usikkerhet


Hydro oppnådde bedre produksjonsresultater i Bauksitt & Alumina, mens en sesongmessig nedgang og høyere råvarekostnader har hatt negativ innvirkning på de underliggende resultatene. Energi rapporterte sitt beste tredjekvartalsresultat noensinne, skriver Hydro i en pressemelding.

Økt produksjon

– Innsatsen for å bedre driften i Bauksitt & Alumina har gitt solide resultater, og Paragominas og Alunorte rapporterer økt kvartalsproduksjon. Vi styrker fokuset i de ambisiøse kostnadsforbedringsprogrammene våre, mens presset på råvarekostnadene i aluminiumindustrien fortsetter, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Usikker

– Med den aktuelle makroøkonomiske usikkerheten er det vanskelig å spå hvordan markedet vil utvikle seg. Vi opprettholder vår forventning om en vekst i etterspørselen etter aluminium på sju prosent utenfor Kina, men på grunnlag av tegn til svekkelse i markedet mot slutten av året kan veksten bli noe lavere, sier Brandtzæg.Qatalum går for fullt

Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina økte sammenliknet med andre kvartal, hovedsakelig som følge av bedre produksjonsresultater og bedre resultater fra den kommersielle virksomheten.

Underliggende EBIT for Primærmetall gikk ned sammenliknet med andre kvartal, grunnet lavere salgsvolum og høyere råvarekostnader, som delvis ble utliknet av høyere realiserte aluminiumpriser. Etter den uventetede stansen og lange oppstartsperioden har produksjonen ved joint venture-selskapet Qatalum nådd full kapasitet og bidro til økt produksjon i kvartalet. Qatalum eies 50/50 av Qatar Petroleum og Hydro.

– Jeg er glad for at Qatalum har nådd full produksjon. Verket kjører nå på designkapasitet, og vi vil fokusere på å optimalisere driften for å utnytte anleggets fulle potensial, sier Brandtzæg.

Mindre på gjenvinning

Hydros midtstrømsvirksomhet leverte lavere underliggende resultater sammenliknet med kvartalet før, som var påvirket av betydelige positive lagervurderingseffekter på pressbolt og valutaeffekter. Lavere underliggende resultater fra omsmeltevirksomheten påvirket også resultatene for tredje kvartal negativt.

Les mer om: