IKT

Nødnett åpner for milliardkamp

Atle Abelsen
15. nov. 2004 - 09:45

En rekke leverandører står klare til å kjempe om en av de aller største IKT-kontraktene i Norge. Et felles, landsdekkende digitalt kommunikasjonsnett for brann, politi og medisinsk hjelp skal stå ferdig i 2009.

Advokat Tor Stokke i advokatfirmaet Simonsen Føyen uttaler i en pressemelding at det blir en komplisert oppgave å løse de utfordringene som knytter seg til kravspesifikasjoner og kontrakter på en optimal måte. Firmaet er engasjert av Justisdepartementet for å håndtere de juridiske sidene av prosjektet.

Stalltips

Redaktør Arne Joramo i Teleavisen til nyhetsbyrået Newswire tror at syv-åtte leverandører vil ønske å komme med anbud. Disse vil ventelig gå sammen i grupper, som tilbyr basestasjoner, nett og trafikk. Hans stalltips i pressemeldingen er at Telenor og Nokia vil være tungt inne i en av grupperingene, og NetCom og Siemens i en annen, sier Joramo.

Generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge uttaler at prosjektet er svært viktig for IT-næringen. Han er imidlertid tilbakeholden med å spekulere i hvilke muligheter det åpner for underleveranser for mindre IT-bedrifter.

Komplisert regelverk

Vurderingene av konkurrerende teknologi blir komplisert for prosjektledelsen. I tillegg skal den håndtere et omfattende regelverk for offentlige anskaffelser. Tor Stokke i advokatfirmaet Simonsen Føyen ser to utfordringer knyttet til dette. - Den ene er å påse at regelverket ikke brytes. Kjernen i dette er å sikre likebehandling og forutsigbarhet for aktørene. Den andre er å sørge for at reglene ikke blir en større begrensing enn nødvendig. Det er viktig å få maksimalt ut av konkurransen, slik at samfunnsmessige interesser forvaltes best mulig.

Regjeringen har lagt opp til at andre enn de tre nødetatene skal kunne ta i bruk nettet, for eksempel organisasjoner som er tildelt en rolle i nasjonal beredskap.

- Slik tilleggsbruk vil blant annet kunne reise spørsmål i relasjon til statsstøtteregelverket. Det er avgjørende at staten her er på trygg grunn, og at konkurransen og etableringen av nødnettet er lagt opp på en måte som ikke hindrer en rasjonell utnyttelse av nettet som følge av statsstøtteregelverket.

Langvarig prosess

Helt siden midt på 1990-tallet har det vært arbeidet for å få et nytt kommunikasjonsnett for de såkalte blålys-etatene. Regjeringen foreslår utbygging av et første område bestående av politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold.

Prosjektet het lenge Tetra-prosjektet, men navnet ble endret til nødnett-prosjektet samtidig som man begynte å utarbeide en teknologinøytral spesifikasjon.

Det er nå tre-fire teknologier som kan være aktuelle, blant annet Tetra, konkurrenten Tetrapol og CDMA 450.

Redaktør Arne Joramo i Teleavisen tror en kombinert løsning med Tetra sentralt og mobilnett i de mer grisgrendte strøk er sannsynlig, selv om Regjeringen legger sterke føringer i retning Tetra/Tetrapol.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.